Postępowanie egzekucyjne w praktyce

szkolenie online:

Zdalne czynności sądu i pełnomocnika po 14.03.2024 r.

szkolenie online:

Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce

szkolenie online:
+ 1 termin

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

szkolenie online:
+ 1 termin
KPC 2024. Nowy model postępowania cywilnego w praktyce (3-dniowe warsztaty wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym)
Warsztaty
Reforma KPC

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce. Zmiany 2024

szkolenie online:
+ 1 termin

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

szkolenie online:

Rozwiązywanie konfliktów w zespołach w działach prawnych i kancelariach

szkolenie online:

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w środowisku pracy prawników

szkolenie online:

Prawo pierwokupu nieruchomości w praktyce - ustawowe i umowne

szkolenie online: