Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania cywilne i egzekucyjne

Pozycja procesowa dłużnika. Przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne i ich wpływ na postępowania cywilne. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne a postępowanie restrukturyzacyjne.

Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania cywilne i egzekucyjne

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest określenie wpływu postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenia układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego), zarówno otwarcia tego postępowania, jak i jego zakończenia, na postępowania cywilne, w szczególności w odniesieniu do zobowiązań dłużnika.

Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z wpływem otwarcia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi oraz na postępowania klauzulowe. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie jego uczestników z konsekwencjami wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego strony procesu w odniesieniu do postępowań cywilnych i egzekucyjnych z jego udziałem dla właściwego podejmowania stosowanych decyzji procesowych.

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione zagadnienia:

 • wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania cywilne, pozycja procesowa dłużnika,
 • przyspieszone postępowanie układowe - wpływ jego otwarcia na postępowania cywilne, dopuszczalność wszczęcia postępowania cywilnego po otwarciu postępowania, pozycja procesowa dłużnika, rola nadzorcy sądowego w postępowaniu cywilnym,
 • postępowanie układowe - wpływ jego otwarcia na postępowania cywilne, dopuszczalność wszczęcia postępowania cywilnego po otwarciu postępowania, pozycja procesowa dłużnika, pozycja nadzorcy sądowego w postępowaniu cywilnym,
 • postępowanie sanacyjne - zakres zawieszenia postępowania cywilnego i możliwość jego podjęcia, pozycja procesowa zarządcy, zarząd własny upadłego a procesy dotyczące masy sanacyjnej,
 • wpływ uznania wierzytelności i zawarcia układu na tok postępowania cywilnego,
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w poszczególnych typach postępowań restrukturyzacyjnych - wszczęcie postępowania, zakończenie postępowania.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do adwokatów, radców prawnych, komorników, doradców restrukturyzacyjnych, aplikantów radcowskich i adwokackich, sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, prawników zatrudnionych w kancelariach prawniczych.

Program szkolenia

1. Uwagi wstępne o formach postępowań restrukturyzacyjnych (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne).

2. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania cywilne. Pozycja procesowa dłużnika.

3. Przyspieszone postępowanie układowe:

 • wpływ otwarcia postępowania na postępowania cywilne,
 • dopuszczalność wszczęcia postępowania cywilnego po otwarciu postępowania,
 • pozycja procesowa dłużnika,
 • rola nadzorcy sądowego w postępowaniu cywilnym.

4. Postępowanie układowe:

 • wpływ otwarcia postępowania na postępowania cywilne,
 • dopuszczalność wszczęcia postępowania cywilnego po otwarciu postępowania,
 • pozycja procesowa dłużnika,
 • pozycja procesowa nadzorcy sądowego w postępowaniu cywilnym.

5. Postępowanie sanacyjne:

 • zakres zawieszenia postępowania cywilnego i możliwość jego podjęcia,
 • pozycja procesowa zarządcy,
 • zarząd własny upadłego a procesy dotyczące masy sanacyjnej.

6. Wpływ uznania wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym na tok postępowania cywilnego.

7. Wpływ zawarcia układu na tok postępowania cywilnego.

8. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne – normy ogólne regulujące wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania cywilne oraz jego zakończenia.

9. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w poszczególnych typach postępowań restrukturyzacyjnych.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wykładowca na zajęciach szkoleniowych dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Specjalizuje się w prawie gospodarczym materialnym...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo upadłościowe wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck