Upadłość konsumencka w praktyce

Orzecznictwo w praktyce. Wymogi formalne wniosku. Przebieg postępowania. Koszty. Upadłość małżonków. Plan spłaty.

Upadłość konsumencka w praktyce

Opis szkolenia

W 2023 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 21 000 osób, wynika z analiz przeprowadzonych przez COIG na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 2190 osób w przeciągu dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem upadłości zakończyło działalność gospodarczą. W październiku odnotowano miesięczny rekord – 2072 upadłości konsumenckie.

Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania.

Nowelizacja przepisów

Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r.(Dz.U. z 2019 r. poz. 1802) w fundamentalnym zakresie zmienił kształt upadłości konsumenckiej zarówno w zakresie przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadziła ponad 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a ponadto zmieniła szereg przepisów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Zmiany obowiązują od 24.03.2020 r.

Cel szkolenia

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian. 

Program szkolenia oparty jest na przykładach rzeczywistych postępowań upadłościowych i orzecznictwie sądów upadłościowych. Zajęcia mają charakter warsztatowy, w toku szkolenia istnieje możliwość swobodnego zadawania szczegółowych pytań.

W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione:

 • możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian,
 • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania,
 • przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów,
 • praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów i radców prawnych, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych zajmujących się egzekucją kredytów konsumenckich oraz osób zainteresowanych tematyką upadłości konsumenckiej.

Program szkolenia

 1. Istota upadłości konsumenckiej.
 2. Zmiana celu upadłości konsumenckiej w nowelizacji 2020.
 3. Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości ze szczególnym uwzględnieniem właściwości miejscowej.
 4. Aspekty proceduralne postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
 5. Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej po nowelizacji.
 6. Uproszczone postępowanie upadłościowe osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
 7. Przesłanki do stosowania ogólnych przepisów w upadłości konsumenckiej.
 8. Czynności syndyka z uwzględnieniem nowelizacji i specyfiki postępowań upadłościowych konsumentów:
  • spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości,
  • sprawozdawczość i wynagrodzenie.
 9. Uprawnienia wierzycieli w toku postępowania, w tym problematyka wnoszonych środków zaskarżania w toku postępowania.
 10. Koszty w upadłości konsumenckiej – nowe regulacje, zakres i praktyczne problemy.
 11. Likwidacja masy upadłości w praktyce.
 12. Wydzielanie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.
 13. Upadłość małżonków.
 14. Upadłość konsumenta z wniosku wierzyciela.
 15. Umorzenie postępowania upadłościowego – podstawy i praktyka.
 16. Plan spłaty, ze szczególnym uwzględnianiem roli syndyka i zmiany podstaw określenia planu spłaty.
 17. Warunkowe umorzenie zobowiązań jako nowa instytucja w upadłości konsumenckiej.
 18. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.
 19. Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia wierzycieli.
 20. Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.
 21. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Jako sędzia komisarz i sędzia referent wykonywał czynności w ponad tysiącu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych,...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo upadłościowe.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck