• Konferencja

Legal FinTech 2024. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

Wpływ rozporządzenia DORA na rynek finansowy. Rynek usług płatniczych w perspektywie nowej dyrektywy PSD3 oraz rozporządzeń PSR i FIDA. Nadchodzące regulacje w zakresie kryptoaktywów. Przepisy w zakresie sztucznej inteligencji. Projektowane zmiany prawne w obszarze AML.

Legal FinTech 2024. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

Opis konferencji

Rynek innowacyjnych usług finansowych i jego ramy prawne ulegają ciągłym przeobrażeniom. Obecnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją unijnych przepisów dotyczących rynku usług płatniczych. Ku końcowi mają się także prace nad pierwszymi w Unii Europejskiej regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Trwają również prace legislacyjne nad szeregiem aktów prawnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, które ukierunkowane są przede wszystkim na uregulowanie rynku kryptoaktywów, jak również utworzenia odpowiednich ram prawnych dla dostawców technologii oferujących swoje produkty lub usługi instytucjom finansowym. Na wyzwania zmieniającego się otoczenia technologicznego nie pozostały także bierne organy nadzoru nad rynkiem finansowym, zarówno w kontekście krajowym, jak i europejskim, czego rezultatem był szereg stanowisk i wytycznych kierowanych względem instytucji finansowych. Zmiany prawne i nowe wytyczne organów nadzoru sprzyjają dokonywaniu pierwszych podsumowań w tym obszarze. Natomiast nadchodzące regulacje skłaniają do omówienia wyzwań, jakie przyniesie ze sobą implementacja projektowanych aktów prawnych do działalności podmiotów z sektora. W trakcie konferencji swoje oceny przedstawią zarówno przedstawiciele właściwych organów, jak i uznani eksperci, którzy zajmują tematyką sektora FinTech zarówno w płaszczyźnie naukowej i praktycznej.

Spośród szeregu wytycznych organów nadzoru i aktów wpływających na rynek innowacji finansowych przede wszystkim należy wymienić:

 • Rozporządzenie o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA).
 • Nowe przepisy w zakresie usług płatniczych i otwartych finansów (rozporządzenia PSR oraz FIDA, dyrektywa PSD3).
 • Rozporządzenie UE w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act).
 • Regulacja w zakresie kryptoaktywów (MICA) i projekt polskiej ustawy o kryptoaktywach.
 • Unijny Pakiet AML ustanawiający nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (VI dyrektywa AML).

Powyższe inicjatywy stwarzają szerokie pole do dyskusji na temat zmian, które dotyczyć będą szeroko pojętych instytucji finansowych. Choć projektowane przepisy ulegają ciągłym przeobrażeniom w toku przeprowadzanych konsultacji, możliwe jest wyprowadzenie pierwszych wniosków co do przyszłego kształtu tych regulacji.

Cel konferencji

Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących ram prawnych w zakresie sektora FinTech oraz przedstawienie projektowanych zmian i wyzwań, przed którymi stawiane są instytucje finansowe. Pogłębiona analiza obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz znajomość przyszłych rozwiązań umożliwi podmiotom sektora FinTech odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Podczas konferencji w ramach pięciu paneli eksperci będą dyskutowali oraz prezentowali swoje poglądy w następujących obszarach:

 1. Wpływ rozporządzenia DORA na rynek finansowy, podczas którego wskazane zostaną nowe obowiązki dostawców usług ICT, jak również omówione zostaną zmiany w kontekście cyberbezpieczeństwa wynikające z nowych przepisów.
 2. Rynek usług płatniczych w perspektywie nowej dyrektywy PSD3 oraz rozporządzeń PSR i FIDA, w ramach którego omówione zostaną zmiany w obszarze usług płatniczych (PSD3/PSR) oraz koncepcja tzw. „otwartych finansów”.
 3. Nadchodzące regulacje w zakresie kryptoaktywów, w ramach którego omówione zostaną zmiany, które wprowadzi rozporządzenie MiCA oraz polska ustawa o kryptoaktywach oraz ich wpływ na rynek kryptoaktywów w Polsce oraz Unii Europejskiej.
 4. Przepisy w zakresie sztucznej inteligencji, podczas którego przedstawiony zostanie wpływ AI Act na rynek finansowy.
 5. Projektowane zmiany prawne w obszarze AML, gdzie poddane analizie zostaną nowe rozwiązania z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dzięki konferencji zyskasz wiedzę w zakresie: 

 • oceny obecnie obowiązujących ram prawnych sektora FinTech przez praktyków i ekspertów organów nadzoru,
 • postulowanych zmian prawnych w sektorze usług płatniczych,
 • wpływu rozporządzenia DORA na podmioty rynku finansowego oraz dostawców rozwiązań technologicznych oferowanych instytucjom finansowym,
 • wymagań stawianych dostawcom usług związanych z kryptoaktywami, w związku z pracami nad unijnym rozporządzeniem MiCA oraz polską ustawą o kryptoaktywach,
 • obowiązków podmiotów sektora FinTech w obszarze AML/CFT,
 • regulacji w zakresie sztucznej inteligencji oraz ich wpływu na sektor finansowy.

Do kogo adresowana jest konferencja?

Konferencja przeznaczona jest dla prawników zajmujących się zagadnieniami z obszaru FinTech, compliance officers, specjalistów i managerów pracujących w szeroko pojętych instytucjach finansowych oraz dla przedsiębiorców.

Program konferencji

Termin konferencji: 24.09.2024 10:00-17:00


Panel I: Rynek finansowy w perspektywie DORA

Tematy poruszane podczas panelu:

 • Wpływ rozporządzenia DORA na sektor FinTech.
 • Nowe obowiązki w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem podmiotów finansowych (DORA a NIS2).
 • Nowe obowiązki dostawców usług ICT, w tym kluczowych dostawców ICT.

Panel II: Wpływ PSD3/ PSR/ FIDA na rynek usług płatniczych

Tematy poruszane podczas panelu:

 • Wpływ PSD3 na rynek usług płatniczych.
 • Regulacje dotyczące pieniądza elektronicznego.
 • Regulacje dotyczące otwartych finansów - FIDA.

Panel III: Regulacja rynku kryptoaktywów

Tematy poruszane podczas panelu:

 • Znaczenie rozporządzenia MiCA dla rynku kryptoaktywów.
 • Podmioty rynku kryptoaktywów.
 • Wyzwania wobec CASP w świetle regulacji AML.

Panel IV: AI Act na rynku finansowym

Tematy poruszane podczas panelu:

 • Wpływ AI Act na rynek finansowy.
 • Zastosowanie systemów AI na rynku finansowym.
 • Systemy sztucznej inteligencji (AI) wysokiego ryzyka.

Panel V: Zmiany w regulacjach AML

Tematy poruszane podczas panelu:

 • Zmiany wynikające z tzw. Unijnego Pakietu AML.
 • VI Dyrektywa AML.
 • Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie konferencji do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po konferencji. Dostęp do wydarzenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Konferencja stacjonarna

Hotel Polonia Palace

Hotel Polonia Palace

al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa

Zobacz na mapie

Hotel Polonia Palace wyróżnia się niezwykłym połączeniem tradycji z nowoczesnością. Zlokalizowany jest w samym sercu Warszawy, w pobliżu centrów handlowych, biznesowych, finansowych oraz rozrywki i kultury.


Konferencja online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.