PROMOCJA! Szkolenia 10% taniej z kodem KWIECIEN10
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (2-dniowe)
PROMOCJA -10%

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (2-dniowe)

szkolenie online:
+ 2 terminy
Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej w sądach powszechnych
PROMOCJA -10%

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej w sądach powszechnych

szkolenie online:
Kurs: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka, audyt
Zapowiedź
Kurs

Kurs: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka, audyt

Planowany termin:
Kurs: Compliance Officer - od teorii do praktyki
Zapowiedź
Kurs

Kurs: Compliance Officer - od teorii do praktyki

Planowany termin:
X Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2024 r. i nowe wyzwania
Zapowiedź
Konferencja

Szkolenia z ochrony danych i dostępu do informacji publicznej w sektorze publicznym mają na celu dostarczenie wiedzy, omówienie przepisów i procedur z tej dziedziny dla pracowników instytucji publicznych. 

Na szkoleniach są omawiane takie zagadnienia, jak: przepisy RODO oraz ich implikacje dla sektora publicznego, obowiązki administratora danych, zasady przetwarzania danych, ochrona przed wyciekiem danych, zarządzanie ryzykiem cybernetycznym, zasady bezpiecznego przetwarzania informacji, procedury udostępniania dokumentów, zasady poufności i ograniczeń dostępu, postępowanie w przypadku odmowy udostępnienia informacji, ocena skuteczności systemów ochrony danych, przeglądy zgodności, identyfikacja ryzyka, audyt procedur przetwarzania danych, gromadzenie i przechowywanie danych, ich jakość i integrowanie, analiza danych, wykorzystywanie danych do podejmowania decyzji, raportowanie.

Uczestnicy szkoleń z ochrony danych w sekorze publicznym dowiedzą się m.in.: kto jest administratorem danych w sektorze publicznym, kiedy i w jakim celu podmioty publiczne mogą przetwarzać dane osobowe, jak wybrać podmiot przetwarzający w procedurze zamówień publicznych, jak przeprowadzić efektywną analizę ryzyka, jak długo przechowywać dane osobowe, jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych w sektorze publicznym, jak poradzić sobie w przypadku kontroli przetwarzania danych osobowych, jak zorganizować pracę zdalną zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, jaka jest pozycja prawna i obowiązki inspektora ochrony danych w sektorze publicznym czy na jakich warunkach podmioty publiczne mogą stosować monitoring wizyjny i poczty elektronicznej.

Szkolenia omawiają również ważne aspekty związane z nadużyciem prawa dostępu do informacji, takie jak: kiedy możemy mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej, w jakich przypadkach sądy administracyjne stosują klauzulę nadużycia, jakie instrumenty prawne są stosowane w przypadku uznania, że w sprawie doszło do nadużycia czy też jakie instrumenty prawne mogą być stosowane przez organ, w sytuacji gdy realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie dałaby się pogodzić z bieżącą działalnością podmiotu publicznego.