Nie posiadamy aktualnie szkoleń o tej tematyce.

Szkolenia dla jednostek oświatowych dedykowane są do pracowników samorządowych obsługujących jednostki oświatowe, czyli osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i centrach usług wspólnych. Szkolenia dedykowane są rówież jednostkom oświatowym takim jak publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, policealne, artystyczne oraz szkoły specjalne i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Szkolenia z dziedziny oświaty mogą obejmować takie tematy, jak: dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych, prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników oświaty, przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, ochrona danych osobowych w oświacie, prawa autorskie i prawa własności intelektualnej w edukacji, karta nauczyciela, finansowanie i zarządzanie oświatą samorządową, finansowanie zadań oświatowych, pomoc materialna dla uczniów, księgowania w publicznych jednostkach oświatowych czy też prawo oświatowe.

Dzięki szkoleniom pracownicy jednostek samorządu tertorialnego oraz pracownicy oświaty mogą lepiej zrozumieć prawa i obowiązki związane z ich pracą, a także być świadomi najnowszych przepisów prawnych i zmian w systemie oświaty.

Szkolenia te mogą być również cennym źródłem wiedzy dla prawników oraz innych osob zainteresowanych tą tematyką.