Prawo pracy 2024 w praktyce

szkolenie online:
Czas pracy w instytucjach kultury
Zapowiedź

Czas pracy w instytucjach kultury

Planowany termin:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
Szkolenie zamknięte

Szkolenia kadrowe dla sektora publicznego oraz szkolenia dotyczące finansów publicznych skierowane są do pracowników administracji publicznej, organów państwowych, samorządowych i innych instytucji publicznych. Stanowią idealne narzędzie do poszerzania umiejętności zawodowych.

Szkolenia dotyczące finansów publicznych mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem finansami publicznymi, budżetowaniem, rachunkowością sektora publicznego, dotacjami samorządowymi i innymi zagadnieniami finansowymi istotnymi dla administracji publicznej. 

Tematy omawiane na szkoleniach dotyczące finansów publicznych to m.in.: klasyfikacja budżetowa, księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych, sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych, zamknięcie roku, finanse i sprawozdania w organizacjach pozarządowych, uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego, dokumentacja wewnętrzna w JSFP, system kontroli zarządczej w JST, VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, polityka rachunkowości, wieloletnia prognoza finansowa czy też podatki lokalne.

Grupa szkoleń kadrowych dla sektora publicznego jest skierowana do pracowników zajmujących się zarządzaniem personelem, rekrutacją, szkoleniami, wynagrodzeniami i innymi aspektami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Przykładowe szkolenia z dziedziny kard i płac w JST dotyczą takich tematów jak: zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, przepisy i zasady prawa pracy, monitorowanie i ocena pracy pracowników czy ochrona danych osobowych pracowników.