Umowa o roboty budowlane w praktyce

szkolenie online:

Prawo pierwokupu nieruchomości w praktyce - ustawowe i umowne

szkolenie online:
Specustawa mieszkaniowa w praktyce
Szkolenie zamknięte

Szkolenia z prawa budowlanego i nieruchomości są skierowane do prawników, architektów, inżynierów budownictwa, przedsiębiorców budowlanych, deweloperów, zarządców nieruchomości oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat przepisów i zagadnień związanych z budownictwem i obrotem nieruchomościami.

Podczas szkoleń uczestnicy mogą zdobyć wiedzę na temat nowej ustawy deweloperskiej, najnowszych przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, nowelizacji prawa budowlanego, procesu budowlanego, prawa własności nieruchomości, transakcji nieruchomościami, umów deweloperskich, prawa administracyjnego w kontekście budownictwa oraz zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Na szkoleniach omawiane są również zagadnienia dotyczące umów i transakcji nieruchomościowych, takie jak sprzedaż, dzierżawa, najem, hipoteki, a także regulacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, np. wspólnotami mieszkaniowymi czy nieruchomościami komercyjnymi.

Szkolenia z prawa budowlanego i nieruchomości w ramach Beck Akademii są prowadzone przez doświadczonych prawników oraz ekspertów związanych z rynkiem nieruchomości.