Finanse i rachunkowość w spółce - analiza finansowa oraz corporate finance

Rachunkowość i finanse w prawie spółek, prawie cywilnym (kontraktowym), prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Sprawozdanie finansowe. Analiza finansowa. Mechanizmy finansowania spółek.

Finanse i rachunkowość w spółce - analiza finansowa oraz corporate finance

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy o wybranych zagadnieniach z zakresu rachunkowości i finansów, przekładających się na praktykę w zakresie stosowania w szczególności prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione:

 • Sprawozdania finansowe dostępne w RDF KRS, jako źródło cennych informacji praktycznych, pozwalające na stwierdzenie, czy spółka np.:
  • dysponuje aktywami, z których może być prowadzona egzekucja,
  • dysponuje aktywami, które można zabezpieczyć w ramach wniosku o zabezpieczenie powództwa,
  • czy istnieje ryzyko utraty płynności finansowej przez spółkę (t. czy nie jest korzystniej ogłosić upadłość, albo czy nie ogłoszą jej inni).
 • Kluczowe pojęcia z zakresu rachunkowości przydatne w praktyce stosowania prawa spółek, prawa upadłościowego, prawa umów (zobowiązanie, aktywo, wynik finansowy – zysk/strata, kapitał zakładowy, kapitały własne, kapitały obce itp. ).
 • Zagadnienia dotyczące finansowania spółek pozwalające zrozumieć skąd spółka uzyskuje środki na prowadzenie przez nią działalności, a także jak wpływa to na jej corporate governance:
  • relacje (konflikty interesów) pomiędzy tzw. własnością a zarządzaniem,
  • relacje (konflikty interesów) pomiędzy dawcami kapitału własnego oraz kapitału obcego,
  • rada nadzorcza, a problematyka finansowania, wypłacalności, rentowności, płynności itp. spółki,
  • problematyka rozwodnienia majątkowego i udziałowego wspólników (akcjonariuszy).
 • Podstawowe zalety i ryzyka:
  • finansowania kapitałem (rozwodnienie udziałowe vs. rozwodnienie majątkowe) i jego wpływ wynik finansowy,
  • finansowania długiem (wpływ na wynik finansowy, wpływ na płynność, wpływ na wypłacalność),
  • konwersji długu na kapitał (debt do equity),
  • finansowania typu mezzanine.
 • Pojęcia: majątek, mienie, przedsiębiorstwo a aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 • Problematyka stosowania:
  • art. 233/art. 397 KSH (umiejętność odczytania sprawozdania finansowego),
  • art. 299 § 2 KSH, z uwzględnieniem podstawowych pojęć z zakresu analizy finansowej,
  • art. 10–11 PrUpadł, z uwzględnieniem podstawowych pojęć z zakresu analizy finansowej.

Na naszym szkoleniu:

 • Dowiesz się jak „czytać” sprawozdanie finansowe.
 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej, do których wprost albo pośrednio odwołują się regulacje prawne (płynność, wypłacalność, rentowność):
  • Płynność: dwa podstawowe znaczenia pojęcia płynność na gruncie analizy finansowej, typy płynności (płynność I, II i III).
  • Wypłacalność – charakterystyka. Wypłacalność, a płynność.
  • Rentowność, podstawowe współczynniki dotyczące rentowności i ich funkcja (informacja, dla inwestorów, zarządców itp.).
  • Do niewypłacalności/płynności odwołuje się wprost bądź pośrednio np. 299 § 2 KSH, art. 83 KSH, art. 380 [1] KSH, art. 345 §6 KSH, art. 300 [15]§ 5 KSH, art. 21 [4] § 1 KSH, art. 21 [12] §2 KSH, czy też art. 33 [1] § 2 KC, art. 376 § 2 KC, art. 458 KC, art. 10 i 11 PrUpadł itp.
 • Poznasz mechanizmy finansowania działalności spółek:
  • Co oznacza finansowanie: czyli skąd się biorą środki (pieniężne i niepieniężne) w spółce, jakie są interesy poszczególnych dawców kapitału (własnego i obcego), jaki to ma wpływ na corporate governance (corporate finance vs. corporate governance), tj. korzyści i ryzyka dla zarządu, relacje pomiędzy wspólnikami (większościowymi/ mniejszościowymi), finansowanie, a obowiązki rady nadzorczej.
  • Finansowanie kapitałem (equity financing) – charakterystyka, podstawowe mechanizmy na gruncie prawa spółek.
  • Finansowanie (debt financing) – charakterystyka, podstawowe mechanizmy kontraktowe.
  • Finansowanie hybrydowe (hybrid financing) – charakterystyka, podstawowe mechanizmy na gruncie prawa spółek i prawa umów.
  • Finansowanie typu mezzanine – charakterystyka debt mezzanine, debt equity, wprowadzenie do mechanizmów kontraktowych i korporacyjnych związanych z tą problematyka.
 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień związanych ze stosowaniem pojęć z zakresu rachunkowości i finansów w prawie spółek, prawie cywilnym (kontraktowym) oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie kierujemy do radców prawnych, adwokatów stosujących w praktyce prawo spółek, prawo upadłościowe/restrukturyzacyjne, odwołujących się w umowach do pojęć z zakresu finansów i rachunkowości (zysk/strata, aktywa, zobowiązania itp.); notariuszy – w zakresie, w którym sporządzają umowy spółek handlowych i ich zmiany; sędziów, w zakresie w którym przy rozstrzyganiu korzystać będą ze sprawozdania finansowego, bądź przepisów odwołujących się do pojęć z zakresu rachunkowości i finansów. 

Program szkolenia

1. Rachunkowość – podstawowe pojęcia przydatne w praktyce prawniczej.

 • Aktywa, pasywa.
 • Zobowiązania i należności.
 • Wynik finansowy.
 • Case study.

2. Sprawozdawczość finansowa – podstawowe pojęcia przydatne w praktyce prawniczej.

 • Istota i funkcje sprawozdawczości finansowej.
 • Sprawozdanie finansowe – struktura.
 • Bilans – charakterystyka, struktura.
 • Rachunek Zysków i Strat – charakterystyka, struktura.
 • Rachunek przepływów pieniężnych– charakterystyka, struktura.
 • Sporządzanie, badanie, zatwierdzanie, publikacja sprawozdań finansowych – podstawowe informacje.
 • Case study.

3. Sprawozdania finansowe - jako źródło informacji dla prawnika.

 • RDF KRS.
 • Umiejętność czytania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.
 • Case study.

4. Analiza finansowa – podstawowe pojęcia.

 • Znaczenie analizy finansowej.
 • Płynność i jej rodzaje (płynność I, II i III stopnia).
 • Wypłacalność.
 • Rentowność i jej rodzaje.
 • Case study.

5. Corporate finance.

 • Zagadnienia ogólne.
  • Pojęcie, podstawowe pojęcia (kapitały własne vs. kapitały obce).
  • Corporate governance a corporate finance.
  • Finansowanie a podstawowe współczynniki analizy finansowej.
 • Finansowanie kapitałem (equity financing).
 • Finansowanie hybrydowe (hybrid financing).
 • Finansowanie typu mezzanine (mezzanine financing).
 • Case study.

6. Prawo spółek – stosowanie rachunkowości i finansów do KSH.

 • Zagadnienia wspólne dla spółek kapitałowych.
  • Kapitał zakładowy.
  • Uchwała określająca zasady rozporządzania składnikami aktywów trwałych (art. 228 [1] KSH/ art. 393 [1] KSH).
  • Umorzenie udziałów/ akcji – aktywa netto.
  • Obowiązek zwołania NZW w trybie art. 233 KSH/ NWZA w trybie art. 397 KSH.
 • Spółka z o.o.
  • Odpowiedzialność w trybie art. 299 § 2 KSH.
  • Zaliczka dywidendowa (art. 194 – 195 KSH).
  • Obowiązek zwołania NZW w trybie art. 233 KSH.
  • Badanie firmy audytorskiej (art. 223- 226 KSH).
 • Spółka akcyjna.
  • Art. 380 [1] KSH.
  • Art. 384 [1] KSH.
  • Finansowanie (art. 345 KSH ) – wzmianka.
 • P.S.A – liquidity test oraz balance sheet test.
 • Grupa spółek. 
  • Regulacje art. 21 [4] § 1 KSH. 
 • Spółki osobowe.
  • Udział w zyskach stratach spółka jawna, spółka komandytowa.
  • Wypłata udziału kapitałowego (art. 65 KSH).

7. Prawo umów – zastosowania wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w praktyce.

8. Prawo upadłościowe/restrukturyzacyjne.

 • Art. 10–11 PrUpadł, a pojęcie płynności/wypłacalności.
 • Propozycje układowe (art. 155 PrRest) – analiza z punktu widzenia corporate finance.

9. Inne wybrane przykłady regulacji odwołujących się do pojęć z zakresu rachunkowości i finansów.

 • Prawo przedsiębiorców – pojęcie mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.
 • RODO – case study.

Radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa spółek, kontaktów handlowych, corporate finance, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz sporach korporacyjnych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo spółek handlowych.

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

Praktyczny zbiór 15 aktów prawnych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego z dostępem online do aktualizacji. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian. Miękka oprawa, registry i poręczny format zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck