Odstąpienie od umowy w praktyce sądowej

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy instytucji odstąpienia, prawa odstąpienia, zarówno ustawowego jak i umownego, ze wskazaniem poglądów prezentowanych w orzecznictwie i piśmiennictwie. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pełna analiza prawa do odstąpienia od umowy, począwszy od omówienia charakteru oświadczenia woli, formy tego oświadczenia jak i jego skutków. Prawo odstąpienia jest instytucją bardzo często stosowaną w praktyce. Znajduje zastosowanie zarówno w sprawach konsumenckich, jak i przede wszystkim w sprawach gospodarczych. Jednak bardzo często instytucja ta jest stosowana nieprawidłowo, przez co Sąd uznaje odstąpienie za prawnie bezskuteczne.

 Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są wymogi dotyczące skutecznego zastrzeżenia w umowie prawa odstąpienia?
 • Jaka powinna być forma oświadczenia o odstąpieniu?
 • Czy oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika procesowego?
 • Jakie są skutki oświadczenia o odstąpieniu (ex tunc/ex nunc, zagadnienie podzielności świadczenia)?
 • Jakie są podstawowe różnice pomiędzy odstąpieniem ustawowym, a umownym?
 • Jakie są podstawy odstąpienia w umowie o dzieło/umowie o roboty budowlane?
 • Jaki wpływ ma odstąpienie na zastrzeżone w umowie kary umowne?
 • Jaka jest charakterystyka odstąpienia w sprawach konsumenckich, w tym w umowach zawieranych na odległość?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do radców prawnych, adwokatów, aplikantów tych zawodów oraz wszystkich innych osób, które stosują te przepisy w praktyce.


Zniżka na szkolenie

W PAKIECIE TANIEJ!

To szkolenie dostępne jest także w pakiecie. Sprawdź szczegóły ››

Program szkolenia

 1. Oświadczenie woli o odstąpieniu jego charakter i forma.
 2. Sposób prawidłowego zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia.
 3. Umowne, a ustawowe prawo odstąpienia.
 4. Charakter odstąpienia (ex tunc/ex nunc), a podzielność świadczenia.
 5. Skutki odstąpienia.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu jako podstawa do naliczenia kary umownej.
 7. Odstąpienie w umowach konsumenckich, w tym w umowach zawieranych na odległość.
 8. Odstąpienie w najważniejszych typach umów i jego podstawy i przesłanki.
 9. Ocena Sądu skuteczności odstąpienia – w tym zagadnienie krzyżowania się/nakładania się oświadczeń o odstąpieniu obu stron.

Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzeka w Wydziale X Gospodarczym. Autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck