Kontakt


Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
NIP:  522-010-50-28
KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł
Zobacz na mapie ›

Dział Obsługi Klienta
e-mail: [email protected]
telefon: +48 22 311 22 22
pon.-pt.: 8:00-17:00
Koszt połączenia wg taryfy operatora.