Funkcjonowanie sekretariatów sądowych – cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych i zmiany w 2024 r.

Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo Informacji. Podział ról i odpowiedzialności współadministratorów w związku z centralizacją usług IT w sądach powszechnych. Incydenty i naruszenia ochrony danych.

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych – cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych i zmiany w 2024 r.

Opis szkolenia

W świecie nowoczesnych technologii zapewnienie bezpieczeństwa informacji i właściwych standardów ochrony danych osobowych może być wyzwaniem. Rok 2024 przyniósł nam kluczowe zmiany w obszarze ochrony danych osobowych i organizacji IT w sądach powszechnych, związane ze zmianą przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w szczególności w zakresie art. 175da (informatyzacja sądownictwa, sądowe systemy teleinformatyczne, rola Ministra Sprawiedliwości, rola sądów apelacyjnych, współadministrowanie danymi osobowymi w tych systemach) oraz art. 31a §1a (centralizacja usług IT w apelacji i rola dyrektora sądu apelacyjnego).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz praktyką w obszarze ochrony danych osobowych i organizacji IT w sądach powszechnych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • Jakie są podstawowe kwestie organizacyjne związane ze zmianą przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (PrUSP)?
  • Art. 175da (informatyzacja sądownictwa, sądowe systemy teleinformatyczne, rola Ministra Sprawiedliwości, rola sądów apelacyjnych, współadministrowanie danymi osobowymi w tych systemach).
  • Art. 31a §1a (centralizacja usług IT w apelacji i rola dyrektora sądu apelacyjnego).
 • Jak kształtuje się podział ról i odpowiedzialności współadministratorów w związku z centralizacją usług IT w sądach powszechnych?
 • Co identyfikujemy pod pojęciem sądowe systemy teleinformatyczne?
 • Jakie są praktyczne problemy i zagrożenia związane z korzystaniem z sądowych systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem w szczególności:
  • Systemów repertoryjno-biurowych,
  • Portalu Informacyjnego,
  • Portalu Orzeczeń,
  • Sądowej poczty elektronicznej (czy i jak zabezpieczać załączniki w poczcie, phishing; złośliwe odnośniki, fałszywe strony, fałszywe kody QR),
  • E-protokołu,
  • Wideokonferencji,
  • Elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Jakie są kluczowe zasady bezpieczeństwa informacji?
 • Jakie są dobre praktyki bezpiecznego dostępu do zasobów sądowych, budowa haseł, korzystania z internetu?
 • Jakie inne incydenty i naruszenia ochrony danych identyfikuje się w sądach i jak im zapobiegać?
 • Jak działa system zarządzania bezpieczeństwem informacji w sądach?
 • Jakie ryzyka i wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa przed nami?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do pracowników sądów powszechnych: pracowników wydziałów i oddziałów – urzędników sądowych, którzy na co dzień obsługują  sądowe systemy teleinformatyczne i przetwarzają dane osobowe.

Program szkolenia

 1. Omówienie zmian przepisów art. 175da i 31a §1a PrUSP.
 2. Informatyzacja sądownictwa i obsługa informatyczna sądów – zmiany organizacyjne.
 3. Charakterystyka współadministratorów danych osobowych.
 4. Podział ról i odpowiedzialności współadministratorów w związku z centralizacją usług IT w sądach powszechnych.
 5. Sądowe systemy teleinformatyczne – charakterystyka i omówienie identyfikowanych praktycznych problemów i zagrożeń z nimi związanych.
 6. Generalne zasady bezpieczeństwa informacji.
 7. Dobre praktyki bezpiecznego dostępu do zasobów sądowych, a także m.in. budowa haseł, korzystanie z internetu.
 8. Pozostałe incydenty i naruszenia ochrony danych identyfikowane w sądach.
 9. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w sądach.
 10. Ryzyka i wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 11. Przegląd kar nałożonych na sądy przez organ nadzorczy właściwy w zakresie ochrony danych osobowych.
 12. Dyskusja.

Inspektorka Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Od 2005 r. związana z pracą w sądach powszechnych, wieloletnia protokolantka, osoba kierująca czynnościami związanymi z transkrypcją. Członkini zespołów projektowych...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

Microsoft Teams

Szkolenia online odbywają się przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Na około 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z linkiem do webinaru. W razie trudności lub nie otrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersji przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox. Aplikacja dostępna jest wersji przeglądarkowej oraz desktop (z wyjątkiem systemu Linux) - dowiedz się więcej ›.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS z zainstalowaną aplikacją Microsoft Teams.

Do korzystania z aplikacji Microsoft Teams wymagane jest założenie konta w usłudze.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck