Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce

szkolenie online:

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce

szkolenie online:

Kara umowna w praktyce

szkolenie online:

Fundacja rodzinna w praktyce - aspekty prawne i podatkowe

szkolenie online:

Proces frankowy w praktyce z uwzględnieniem wyroku TSUE z 15.6.2023 r.

szkolenie online:

Szkolenia z prawa gospodarczego i handlowego są skierowane do prawników, menedżerów, przedsiębiorców oraz innych osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat przepisów prawa i zagadnień związanych z działalnością gospodarczą i handlową.

Szkolenia poruszają takie tematy jak: nowelizacja KSH, nowe prawo holdingowe, zakładanie i rejestracja spółek, umowy handlowe, prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo konsumenckie czy przepisy prawa bankowego.

Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę na temat przepisów i procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lepszego zrozumienia prawnych aspektów biznesu, identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych w kontekście gospodarczym, jak również zdobędą praktyczne umiejętności związane z zawieraniem umów handlowych, ochroną interesów przedsiębiorców czy rozwiązywaniem sporów. 

Szkolenia z tej dziedziny są prowadzone przez praktyków prawa gospodarczego, doświadczonych prawników, przedstawicieli instytucji finansowych lub ekspertów związanych z biznesem. Mogą mieć formę wykładów, warsztatów, case study lub paneli dyskusyjnych.