Szkolenia rozwijające miękkie kompetencje adwokatów i radców prawnych, pomagające w rozwoju zawodowym, wypracowaniu skutecznej strategii biznesowej i sprostaniu nowym wyzwaniom rynkowym. 

Prowadzone są przez zespół doświadczanych ekspertów, trenerów biznesu i certyfikowanych coachów, którzy znają rynek prawniczy i mają doświadczenie w pracy z kancelariami prawnymi. Na szkoleniach odpowiedzą na pytania jak stać się firmą odporną na kryzysy, elastyczną, łatwo adaptująca się do zmian.

Pokażą jak szukać nowych rozwiązań i tworzyć przewagę konkurencyjną, czy też jak właściwie wycenić swoje usługi i zweryfikować politykę cenową. Dzięki szkoleniom uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie wspierać klientów kancelarii i mieć z nimi dobre relacje.

Szkolenia miękkie w ramach Beck Akademii kompleksowo omawiają obszary, które są strategiczne w codziennym funkcjonowaniu kancelarii, są to m.in.: ochrona przed mobbbingiem w organizacji, wycena usług, zarządzanie w kryzysie, relacje z klientami, zarządzaniem zespołem i współpracą w ramach zespołu.