PROMOCJA! Szkolenia 10% taniej z kodem KWIECIEN10
Kurs: Specjalista ds. kadr
Kurs
PROMOCJA -10%

Kurs: Specjalista ds. kadr

szkolenie online:
Zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych od 14 marca 2024
PROMOCJA -10%

Zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych od 14 marca 2024

szkolenie online:
Planowanie przestrzenne po nowelizacji 2023
PROMOCJA -10%

Planowanie przestrzenne po nowelizacji 2023

szkolenie online:
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (2-dniowe)
PROMOCJA -10%

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (2-dniowe)

szkolenie online:
+ 2 terminy
Sprawdzone sposoby pracy z Systemem Legalis  - zagadnienie mediacji w postępowaniu administracyjnym
Bezpłatne
Szkolenie produktowe
Udzielanie zamówień publicznych w praktyce
PROMOCJA -10%

Udzielanie zamówień publicznych w praktyce

szkolenie online:
Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej w sądach powszechnych
PROMOCJA -10%

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej w sądach powszechnych

szkolenie online:
Prawo pierwokupu nieruchomości w praktyce - ustawowe i umowne
PROMOCJA -10%

Prawo pierwokupu nieruchomości w praktyce - ustawowe i umowne

szkolenie online:
E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie
PROMOCJA -10%

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

szkolenie online:
Umowa o roboty budowlane w praktyce
PROMOCJA -10%

Umowa o roboty budowlane w praktyce

szkolenie online:
Prawo pracy 2024 w praktyce
PROMOCJA -10%

Prawo pracy 2024 w praktyce

szkolenie online:

Szkolenia dla sektora publicznego skierowane są do pracowników administracji publicznej, organów państwowych, samorządowych, jednostek sektora finansów publicznych i innych instytucji publicznych. Mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania i funkcjonowania w sektorze publicznym. 

Odbiocami szkoleń dla JST są osoby na takich stanowiskach jak: wójt, burmistrz, kierownik urzędu stanu cywilnego, sekretarz JST, kięgowy budżetowy, księgowy JFP, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu zamówień publicznych, dyrektor instytucji kultury, prezes spółki komunalnej, dyrektor domu pomocy społecznej, radny, inspektor ochrony danych czy też dyrektor publicznej jednostki oświatowej.

Szkolenia dla gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego skupiają się na tematach z m.in. następujących dziedzin: finanse i kadry, ochrona danych i dostęp do informacji publicznej, zamówienia publiczne, instytucje kultury, pomoc społeczna, oświata czy administracja sądowa.

Uczestnicy szkoleń mogą zgłębić swoją wiedzę o aktualne przepisy związane z np. procedurami administracyjnymi, decyzjami administracyjnymi, budżetowaniem w JSFP, monitorowaniem i oceną projektów, zarządzaniem zasobami ludzkimi, kontrolą finansową, zarządzaniem długiem publicznym, planowaniem i raportowaniem finansowym w sektorze publicznym, przetargami, konkursami ofert czy procedurami udzielania zamówień publicznych.

Szkolenia mają formę wykładów, warsztatów lub studiów przypadków.