PROMOCJA! Szkolenia 10% taniej z kodem KWIECIEN10
Udzielanie zamówień publicznych w praktyce
PROMOCJA -10%

Udzielanie zamówień publicznych w praktyce

szkolenie online:

Szkolenia z zamówień publicznych są skierowane głównie do pracowników sektora publicznego odpowiedzialnych za realizację procedur zamówień publicznych, do przedstawicieli firm, które chcą brać udział w tego typu przetargach oraz do prawników chcących zgłębić temat aktualnych przepisów PZP. Na szkoleniach są omawiane przepisy zarówno z perspektywy zamawiającego, jak i wykonawcy.

Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawa zamówień publicznych, procedur przetargowych oraz wymagań stawianych wykonawcom. Szkolenia dotyczą m.in. takich kwestii takich jak: rodzaje zamówień publicznych, przepisy prawa zamówień publicznych, etapy postępowania przetargowego, kryteria oceny ofert czy zasady udzielania zamówień publicznych. 

Szkolenia poruszają najważniejsze tematy z punktu widzenia osób zajmujących się w praktyce problematyką PZP, czyli: wyłączenia stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, obowiązkowa waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów, dokumentowanie procesu udzielenia zamówienia, opracowywanie planu zamówień przez zamawiającego, sposoby komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe czy powoływanie się w ofertach na zasoby podmiotów trzecich.

Na szkoleniach omawiana jest także specyfikacja warunków zamówienienia, czyli m.in. jak krok po kroku przygotować specyfikację warunków zamówienia w nowym trybie podstawowym, a jak w przetargu nieograniczonym, jak i kiedy zamawiający powinien udostępnić specyfikację warunków zamówienia, w jaki sposób i w jakim terminie wykonawcy mogą występować z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji, na jakich zasadach dokonywane są przez zamawiającego wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej zmiany, czego może oczekiwać wykonawca analizując treść specyfikacji i na co powinien zwrócić szczególną uwagę.

Uczestnicy szkoleń z zamówień publicznych zdobędą wiedzę, która pozwoli im na sprawną i skuteczną realizację procedur przetargowych, a także na lepsze zrozumienie wymagań stawianych zamawiającym i wykonawcom.