Postępowanie egzekucyjne w praktyce
PROMOCJA -10%

Postępowanie egzekucyjne w praktyce

szkolenie online:
Zdalne czynności sądu i pełnomocnika po 14.03.2024 r.
PROMOCJA -10%

Zdalne czynności sądu i pełnomocnika po 14.03.2024 r.

szkolenie online:
Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce
PROMOCJA -10%

Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce

szkolenie online:
Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
PROMOCJA -10%

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

szkolenie online:
KPC 2024. Nowy model postępowania cywilnego w praktyce (3-dniowe warsztaty wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym)
Warsztaty
Cena First Minute
Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce. Zmiany 2024
PROMOCJA -10%

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce. Zmiany 2024

szkolenie online:
Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych
PROMOCJA -10%

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

szkolenie online:
Udzielanie zamówień publicznych w praktyce
PROMOCJA -10%

Udzielanie zamówień publicznych w praktyce

szkolenie online:
Rozwiązywanie konfliktów w zespołach w działach prawnych i kancelariach
PROMOCJA -10%

Rozwiązywanie konfliktów w zespołach w działach prawnych i kancelariach

szkolenie online:
Radzenie sobie ze stresem i emocjami w środowisku pracy prawników
PROMOCJA -10%

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w środowisku pracy prawników

szkolenie online: