Promocja - Szkolenia 10% taniej!
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2024 – nowy rząd, KPO i pakt migracyjny UE
PROMOCJA -10%
Ochrona sygnalistów w organizacjach - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. i dobre praktyki
PROMOCJA -10%
Czas pracy kierowców samochodów osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce
PROMOCJA -10%
Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych
PROMOCJA -10%

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

szkolenie online:
Czas pracy w instytucjach kultury
Zapowiedź

Czas pracy w instytucjach kultury

Planowany termin:
Kurs: Specjalista ds. kadr
Kurs

Kurs: Specjalista ds. kadr

szkolenie online:
+ 4 terminy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
Szkolenie zamknięte

Szkolenia z obszaru kadr i płac skierowane są do pracowników działów personalnych, specjalistów ds. kadr i płac, księgowych oraz wszystkich osób zanteresowanych tą tematyką. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych aspektów związanych z zarządzaniem pracownikami i procesem wynagradzania. 

Szkolenia obejmują m.in. następujące obszary: zasady prawa pracy i regulacje związane z zatrudnieniem (przepisy dotyczące umów o pracę, czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, wynagrodzeń minimalnych, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne regulacje związane z zatrudnieniem).

Na szkoleniach dla kadrowych omawiane są również procesy i przepisy związane z rekrutacją i selekcją pracowników, przygotowanie i analiza dokumentacji kadrowej (prowadzenie akt osobowych pracowników, dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, deklaracji podatkowych, umów o pracę, świadectw pracy, umów o zakazie konkurencji, przechowywanie i archiwizacja dokumentów kadrowych), czy też wynagrodzenie i systemy motywacyjne (składniki wynagrodzenia, obliczanie pensji, regulacje prawne związane z płacami, prowadzenie ewidencji czasu pracy, tworzenie systemów premiowych, programów motywacyjnych i wynagradzania dodatkowego).

Kolejnymi tematami poruszanymi podczas webinariów są zasady prowadzenia rozliczeń płacowych i obsługi ZUS (obowiązki płacowe pracodawcy, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, sporządzanie deklaracji ZUS, obsługa świadczeń pracowniczych, jak również przepisów dotyczących rozliczeń związanych z umowami cywilnoprawnymi).

Uczestnicy szkoleń zdobędą również wiedzę na temat nowelizacji kodeksu pracy, najnowszych zmian w prawie pracy oraz takich zagadnień, jak work-life balance, praca zdalna, rozwiązywanie sporów pracowniczych czy ochrona przed dyskryminacją czy mobbingiem.