Szkolenia z ochrony danych osobowych dla firm skierowane są do osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w organizacji, w tym kadry zarządzającej, Inspektorów Ochrony Danych, pracowników działów IT, audytorów oraz wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych.

Podczas szkoleń z ochrony danych osobowych uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przepisów i zasad związanych z ochroną danych osobowych oraz ich praktycznej implementacji w firmie. Szkolenia te obemują m.in. następujące tematy: wprowadzenie do ochrony danych osobowych (podstawowe definicje i zasady dotyczące ochrony danych osobowych, w tym podstawowe przepisy prawa ochrony danych), czy też zasady przetwarzania danych osobowych (takie jak zasada legalności, zasada ograniczenia celu, zasada minimalizacji danych, zasada integralności i poufności oraz zasada odpowiedzialności).

Na szkoleniach z ochrony danych osobowych omawiane są również obowiązki firmy w zakresie ochrony danych osobowych, prawa osób fizycznych (prawa osób, których dane są przetwarzane, takie jak prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych itp.), bezpieczeństwo danych (w tym technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych, zabezpieczanie dostępu do danych, szyfrowanie, zarządzanie incydentami i procedurami zgłaszania naruszeń), czy temat audytu i kontroli zgodności (metody przeprowadzania audytów i kontroli zgodności w zakresie ochrony danych osobowych, jak również metody oceny ryzyka i zarządzania zgodnością).

Beck Akademia w swojej ofercie posiada również specjalnie przygotowane szkolenia dla Inspektorów Danych Osobowych. Szkolenia te umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone są dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub pracują już w roli IOD, ale chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Uczestnictwo w szkoleniach z ochrony danych osobowych dla firm jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami, ochrony danych i budowania zaufania klientów. Pracownicy zdobywają wiedzę, umiejętności i świadomość potrzebną do prawidłowego zarządzania danymi osobowymi i minimalizowania ryzyka naruszeń.