Promocja - Szkolenia 10% taniej!
E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie
PROMOCJA -10%

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

szkolenie online:

Szkolenia z prawa administracyjnego skierowane do sektora publicznego dedykowane są pracownikom administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji i organizacji sektora publicznego. Mają na celu dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, które reguluje działanie organów administracji publicznej i określa zasady postępowania w sprawach administracyjnych.

Szkolenia z prawa administracyjnego obejmują omówienie przepisów prawnych dotyczących organów administracji publicznej, procedur administracyjnych, aktów administracyjnych, odpowiedzialności administracyjnej, e-doręczeń, dostępu do administracji publicznej, jak również zagadnień związanych z ochroną praw jednostek i zasad działania administracji publicznej.

Na szkoleniach omawiane są również aspekty praktyczne związane z pracą w administracji publicznej, takie jak sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie postępowań administracyjnych, rozstrzyganie sporów administracyjnych, jak również prawa i obowiązki stron postępowania administracyjnego.

Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikacji i rozwiązania problemów prawnych związanych z prawem administracyjnym, zdobędą wiedzę na temat przepisów i zasad prawa administracyjnego, lepsze zrozumienie procedur administracyjnych, jak również zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, sporządzania aktów administracyjnych czy analizy orzecznictwa administracyjnego.