PROMOCJA! Szkolenia 10% taniej z kodem KWIECIEN10
Debata: Sygnaliści - blaski i cienie polskiej ustawy
Bezpłatne

Debata: Sygnaliści - blaski i cienie polskiej ustawy

szkolenie online:
Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie
PROMOCJA -10%

Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

szkolenie online:
Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce
PROMOCJA -10%

Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce

szkolenie online:
Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych
PROMOCJA -10%

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

szkolenie online:
Kurs: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka, audyt
Zapowiedź
Kurs

Kurs: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka, audyt

Planowany termin:
Kurs: Compliance Officer - od teorii do praktyki
Zapowiedź
Kurs

Kurs: Compliance Officer - od teorii do praktyki

Planowany termin:

Szkolenia z compliance są skierowane do specjalistów ds. zapewnienia zgodności, compliance officerów, audytorów, menedżerów, przedstawicieli działów prawnych i wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności działań organizacji z przepisami prawnymi, standardami etycznymi oraz wewnętrznymi regulacjami.

Podczas szkoleń dotyczących compliance w organizacji uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstaw prawnych compliance, statusu compliance officera w organizacji, wdrożenia systemu compliance, mapowania ryzyka w organizacji, efektywnego komunikowania zasad compliance, wykrywania i rozpatrywania nieprawidłowości, weryfikowania kontrahenta (w tym pod kątem AML i sankcji) czy też najnowszych trendów w compliance.

Na szkoleniach zostaną również poruszone takie zadagnienia jak zasady i praktyki związane z zarządzaniem zgodnością, przepisy antykorupcyjne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ochrona danych osobowych, ochrona konkurencji, zasady etyki biznesowej, kontrola eksportu, zarządzanie ryzykiem czy procedury monitorowania.

Na szkoleniach omawiany jest temat przepisów i standardów regulujących działalność organizacji, identyfikacji ryzyka i podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych, wdrażanie programów compliance, prowadzenie audytów zgodności oraz raportowanie naruszeń.

W ofercie Beck Akademii pojawiają się ogólne szkolenia z compliance oraz skupijące się na konkretnych dziedzinach, takich jak compliance finansowy, compliance IT, compliance ochrony danych osobowych czy compliance w zakresie kontaktów z partnerami biznesowymi.