Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania cywilne i egzekucyjne

Postępowanie dotyczące masy upadłości. Zawieszenie postępowania w związku z ogłoszeniem upadłości. Pozycja procesowa syndyka. Skutki upadłości dla postępowań wszczętych przed jej ogłoszeniem.

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania cywilne i egzekucyjne

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest określenie wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania cywilne, których uczestnikiem jest upadły. Podczas szkolenia omówione zostaną warunki prowadzenia postępowania przeciwko syndykowi po ogłoszeniu upadłości oraz inicjowania przeciwko niemu postępowań cywilnych, w szczególności w odniesieniu do wierzytelności podlegających zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym. W trakcie zajęć omówione zostanie także zagadnienie oznaczenia pozycji procesowej syndyka i zakres umocowania do występowania przez niego w procesach, a także kwestie związane z wpływem ogłoszenia upadłości na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko upadłemu oraz na postępowania klauzulowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie jego uczestników z konsekwencjami ogłoszenia upadłości strony procesu w odniesieniu do postępowań cywilnych i egzekucyjnych z jej udziałem dla właściwego podejmowania stosownych decyzji procesowych.

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione zagadnienia:

 • masy upadłości, postępowania cywilnego dotyczącego masy upadłości,
 • zawieszenia postępowania w związku z ogłoszeniem upadłości oraz możliwością jego podjęcia z udziałem syndyka,
 • pozycji procesowej syndyka,
 • wszczęcie postępowania z powództwa syndyka i przeciwko niemu po ogłoszeniu upadłości,
 • wpływu ogłoszenia upadłości na konsumenckie postępowania upadłościowe,
 • skutki upadłości dla wszczętych przed ogłoszeniem upadłości postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,
 • możliwości wszczęcia po ogłoszeniu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,
 • postępowania klauzulowego po ogłoszeniu upadłości.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do adwokatów, radców prawnych, komorników, doradców restrukturyzacyjnych, aplikantów radcowskich i adwokackich, sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, prawników zatrudnionych w kancelariach prawniczych.

Program szkolenia

 1. Ogólny podział na postępowania rozpoznawcze z udziałem upadłego (powód, pozwany) oraz na postępowania wszczęte przed i po ogłoszeniu upadłości.
 2. Pojęcie masy upadłości, postępowania dotyczącego masy upadłości. Podział na postępowanie dotyczące masy upadłości i postępowania nie dotyczącego masy upadłości.
 3. Pozycja procesowa syndyka.
 4. Postępowania wszczęte przed ogłoszeniem upadłości:
  • przyczyny i przesłanki zawieszenia postępowania, skutek zawieszenia postępowania,
  • przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania,
  • przebieg postępowania cywilnego w sprawach dotyczących wierzytelności podlegającej zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym w razie uznania wierzytelności na liście, odmowy uznania i niezgłoszenia wierzytelności, potrącenie wierzytelności.
  • przebieg postępowania w innych sprawach dotyczących masy upadłości,
  • wpływ umorzenia i zakończenia postępowania upadłościowego na postępowania cywilne.
 5. Wszczęcie postępowania po ogłoszeniu upadłości. Syndyk jako powód i jako pozwany.
 6. Wpływ ogłoszenia upadłości na konsumenckie postępowania upadłościowe.
 7. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania egzekucyjne. Skutek upadłości dla wszczętych przed ogłoszeniem upadłości postępowań egzekucyjnych.
 8. Postępowanie upadłościowe a postępowanie zabezpieczające. Wpływ upadłości na możliwość wykonania zabezpieczenia i orzekania w przedmiocie zabezpieczenia.
 9. Postępowanie klauzulowe po ogłoszeniu upadłości.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wykładowca na zajęciach szkoleniowych dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Specjalizuje się w prawie gospodarczym materialnym...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo upadłościowe wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck