Czas pracy w instytucjach kultury
Zapowiedź

Czas pracy w instytucjach kultury

Planowany termin:

Szkolenia dla instytucji kultury skierowane są głównie do pracowników sektora kultury np. dyrektorów i pracowników domów kultury, muzeów, stowarzyszeń kulturalnych, instytucji wystawienniczych, a także do administracji samorządowej, rządowej, osób związanych z ochroną zabytków, pracowników CUW oraz pracowników Wydziałów Kultury Urzędów.

Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę na m.in. następujące tematy: zarządzanie instytucją kultury, prawo autorskie w instytucji kultury, pozyskiwanie środków finansowych na cele kulturalne, kwestie prawne związane z działalnością kulturalną, księgowania w instytucjach kultury, czas pracy w IK, ustawa o muzeach, finansowanie działalności kulturalnej, bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury, czas pracy w instytucjach kultury, dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury czy też ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Szkolenia poruszają także kwestie związane z funkcją dyrektora instytucji kultury, czyli m.in.: zasady powołania, odwoływania i wynagradzania dyrektora instytucji kultury, organizacja instytucji, kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora w różnych obszarach prawnych, zasady gospodarki finansowej w instytucji kultury, pozyskiwanie środków finansowych na funkcjonowanie instytucji kultury, współpraca instytucji kultury z innymi podmiotami, tworzenie oferty programowej uwzględniając nowoczesne formy prezentacji online, czy odpowiedzialność związana z zarządzaniem instytucją kultury.

Uczestnicy szkoleń dla instytucji kultury zdobędą wiedzę, która pozwoli na skuteczne zarządzanie tymi instytucjami oraz na lepsze zrozumienie kwestii związanych z prawem i finansami w sektorze kultury.