Szkolenia z prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej są skierowane do prawników, architektów, inżynierów budownictwa, przedsiębiorców budowlanych, urbanistów, geodetów, deweloperów, zarządców nieruchomości, pracowników sektora publicznego oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat przepisów i zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną, budownictwem i obrotem nieruchomościami.

Podczas szkoleń uczestnicy mogą zdobyć wiedzę na temat planowania przestrzennego po nowelizacji 2023, nowej ustawy deweloperskiej, najnowszych przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, nowelizacji prawa budowlanego, procesu budowlanego, prawa własności nieruchomości, transakcji nieruchomościami, umów deweloperskich, prawa administracyjnego w kontekście budownictwa oraz zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Na szkoleniach omawiane są również zagadnienia dotyczące umów i transakcji nieruchomościowych, takie jak sprzedaż, dzierżawa, najem, hipoteki, a także regulacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, np. wspólnotami mieszkaniowymi czy nieruchomościami komercyjnymi.

Szkolenia dotyczące gospodarki przestrzennej obejmują także takie tematy, jak: tworzenie i wdrażanie planów zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego, analizy terenowe), ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków, o infrastrukturze informacji przestrzennej, procedury i metody oceny oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko naturalne i społeczne, monitoring realizacji planów, analiza danych przestrzennych czy tworzenie systemów informacji przestrzennej.

Szkolenia z prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej w ramach Beck Akademii są prowadzone przez doświadczonych prawników oraz ekspertów związanych z rynkiem nieruchomości.