Zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych

szkolenie online:

Portal Orzeczeń – obsługa systemu w praktyce

szkolenie online:

Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym po nowelizacji

szkolenie online:
E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie
W trakcie

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

szkolenie online:

Podczas szkoleń dla pracowników administracji sądowej uczestnicy zdobędą wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania sądów, procedur sądowych, e-doręczeń, portalu orzeczeń, ochrony danych osobowych w sekretariatach sądów, jak również na temat przepisów regulujących pracę urzędników sądowych.

Szkolenia te obejmują także omówienie: sposobu prowadzenia aktów sprawy, orzekania, zarządzania dokumentacją sądową, obsługę administracyjną w sądach, portal informacyjny sądu, ochronę danych osobowych w sądach, sporządzanie uzasadnień, obsługę rozpraw sądowych, jak również prawa i obowiązki urzędników sądowych.

Dzięki szkoleniom uczestnicy będą mieli lepsze zrozumienie procedur sądowych, pozyskają umiejętność prawidłowego zarządzania aktami sprawy, jak również zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów procesowych, obsługi rozpraw sądowych czy analizy orzecznictwa sądowego.