• W trakcie

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

Nowe doręczenia elektroniczne. Wdrożenie elektronicznej korespondencji. Funkcjonowanie elektronicznych doręczeń.

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

Opis szkolenia

Już tylko tygodnie dzielą nas od rewolucyjnej zmiany sposobu doręczania rejestrowanej korespondencji. Ustawa o e-doręczeniach wprowadza zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń, dokonując redefinicji standardów wymiany korespondencji i zastępując – przynajmniej w odniesieniu do podmiotów publicznych – papierową korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi.

Przepisy o e-doręczeniach weszły w życie 5.10.2021 r. na mocy ustawy z 15.6.2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, a od 5.7.2022 r. przedsiębiorcy wpisani do KRS są zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki do doręczeń. Adres do e-doręczeń zostanie wpisany do nowego rejestru publicznego – bazy adresów elektronicznych.

Od 5.7.2022 r. istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które mają związek z doręczaniem korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego bądź publicznej usługi hybrydowej. Powyższe przepisy mają zastosowanie dla organów administracji rządowej oraz jednostek budżetowych obsługujących te instytucje.

Od 10 grudnia 2023 r. podmioty publiczne, przedsiębiorcy wpisani do KRS oraz CEiDG a także przedstawiciele zawodów zaufania publicznego będą zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki do doręczeń. Adres do e-doręczeń zostanie wpisany do nowego rejestru publicznego – bazy adresów elektronicznych.

Od 10 grudnia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które mają związek z doręczaniem korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego bądź publicznej usługi hybrydowej. Nowe przepisy mają zastosowanie dla organów administracji rządowej oraz jednostek budżetowych, obsługujących te instytucje.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami oraz przygotowanie organizacji do sprawnego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci:

 • poznać założenia reformy elektronicznych doręczeń po wejściu w życie przepisów ustawy o e-doręczeniach,
 • zrozumieć zasady działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej,
 • poznać nowe obowiązki oraz terminy dostosowania się poszczególnych kategorii podmiotów do nowych obowiązków wynikających z ustawy o e-doręczeniach,
 • usystematyzować wiedzę na temat dopuszczalnych form doręczeń korespondencji między różnymi podmiotami (B2G, G2G, C2G),
 • usystematyzować wiedzę na temat dopuszczalnych form elektronicznej identyfikacji.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, organizacji i instytucji publicznych oraz niepublicznych i prawników, na których przepisy nakładają obowiązek wdrożenia elektronicznych standardów wymiany korespondencji.

Program szkolenia

1. Nowe e-doręczenia – od ePUAP do wdrożenia elektronicznej skrzynki do doręczeń.

 • Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie adresu do doręczeń elektronicznych i elektronicznej skrzynki doręczeń.
 • Funkcjonowanie bazy adresów elektronicznych.  
 • E-identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z ePUAP).
 • Operator wyznaczony – nowe role i obowiązki oraz odpowiedzialność dostawcy korespondencji.

2. Wdrożenie elektronicznego obrotu korespondencji po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach.

 • Pułapki i wyzwania przy wdrożeniu elektronicznej skrzynki do doręczeń.
 • Usługa doręczenia rejestrowego a „tradycyjna” korespondencja rejestrowana.
 • Publiczna usługa hybrydowa.
 • Gdy pracownik składa wypowiedzenie.
 • Skutki doręczeń e-korespondencji po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach.

3. Funkcjonowanie elektronicznych doręczeń w wybranych obszarach.

 • E-doręczenia w praktyce przedsiębiorców.
 • E-doręczenia w zawodach zaufania publicznego.
 • E-doręczenia w postępowaniu cywilnym.
 • E-doręczenia w obrocie konsumenckim.

Radczyni prawna. Kierowniczka Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w ASzWoj w Warszawie. Kierowniczka Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem, członkini Rady ds.Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji....

Adwokatka. Kierowniczka Katedry Bezpieczeństwa Ustrojowego w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Akademii Sztuki Wojennej. Wieloletnia pracownica centralnych organów administracji – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo gospodarcze.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersji przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck