Promocja - Szkolenia 10% taniej!
Jak prowadzić sprawę karną? Proces karny w praktyce
Warsztaty
PROMOCJA -10%

Jak prowadzić sprawę karną? Proces karny w praktyce

szkolenie online:

Podczas szkoleń z prawa i postępowania karnego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najnowszych zmian w KK i KPK, podstawowych zasad prawa karnego, różnych typów przestępstw, odpowiedzialności karnej, sankcji karnych czy też procedur postępowania karnego. Udział w szkoleniach udoskonali umiejętność identyfikacji i rozwiązania problemów prawnych związanych z prawem karnym, jak również pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, analizy dowodów czy przygotowania aktów procesowych.

Na szkoleniach organizowanych przez Beck Akademię będą omawiane najnowsze zmiany w prawie karnym takie jak: obszerna nowelizacja unormowań części ogólnej Kodeksu karnego, w szczególności dotycząca systemu kar i środków karnych, zmiany części szczególnej Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, jak również nowe regulacje związane z przebiegiem postępowania karnego, nowelizacja przepisów normujących postępowanie wykonawcze, w szczególności określających zasady wykonywania kar w formule dozoru elektronicznego i zasady udzielania przerwy wykonania kary pozbawienia wolności i jej odroczenia.

Na szkoleniach z prawa karnego poruszane będą również aspekty proceduralne, takie jak inicjowanie postępowania karnego, dochodzenie, ściganie, dowody, rozprawa sądowa, apelacje, egzekucja wyroków oraz prawa i obowiązki stron postępowania. Na szkoleniach omówione zostaną także przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, wolności, bezpieczeństwu publicznemu, przestępstwa gospodarcze, korupcja oraz inne dziedziny prawa karnego.

Szkolenia z prawa i postępowania karnego są prowadzone przez doświadczonych prawników, sędziów, prokuratorów, adwokatów i ekspertów związanych z prawem karnym.