Kara umowna w praktyce

Jak prawidłowo sformułować żądanie miarkowania kary umownej i do kiedy można je złożyć? Jak prawidłowo sformułować karę umowną? Czy można kumulować kary umowne?

Kara umowna w praktyce

Opis szkolenia

Cel szkolenia

Szkolenie dla praktyków mające na celu omówienie licznych problemów pojawiających się w praktyce orzeczniczej sądów dotyczących niezwykle często stosowanej w umowach instytucji kary umownej.

Udział w szkoleniu z jednej strony pozwoli uniknąć błędów w formułowaniu umownej regulacji dotyczącej kary umownej, z drugiej strony pomoże odnaleźć argumentację mogącą podważyć rozwiązanie umowne przyjęte przez przeciwnika procesowego. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czy możliwe jest kumulowanie roszczeń z kar umownych i dochodzenie roszczenia z tytułu kary umownej w razie odstąpienia od umowy.

Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące:

 • charakterystyki kary umownej – funkcji kary umownej,
 • kary umownej a szkody wierzyciela,
 • sposobu zapisu kary umownej w treści umowy, w tym zagadnienie ustalenia górnego limitu kary umownej,
 • wymagalności roszczenia z tytułu kary umownej,
 • wykładni pojęcia „kara umowna za opóźnienie”,
 • kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy,
 • kumulacji kary umownej,
 • przesłanki miarkowania kary umownej w tym kwestii dopuszczalności miarkowania kary umownej z urzędu,
 • kary umownej zastrzeżonej za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie błędy popełniają najczęściej pełnomocnicy w sprawach dotyczących kary umownej? Dotyczy spraw z powództwa o zasądzenie roszczenia z kary umownej oraz w sprawach przeciwko pozwanemu, który w ramach zarzutu obronnego podnosi zarzut potrącenia roszczenia z kary umownej.
 • Jak prawidłowo formułować zapisy dotyczące kary umownej i jakie są podstawowe błędy w tym zakresie?
 • W jaki sposób skutecznie kwestionować karę umowną?
 • Jakie jest roszczenie z kary umownej zgłoszone jako zarzut obronny w ramach potrącenia – wymogi formalne i merytoryczne?
 • Jak skutecznie domagać się miarkowania kary umownej (co sąd bierze pod uwagę przy miarkowaniu)?
 • Kiedy jest wymagalne roszczenie z kary umownej?
 • Kiedy przedawnia się roszczenie z kary umownej?
 • Czy można dochodzić kary umownej w razie odstąpienia od umowy?
 • Czy można zastrzegać w jednej umowie różne kary umowne i je kumulować?
 • Jak prawidłowo sformułować żądanie miarkowania kary umownej przez sąd i do kiedy można je zgłosić?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do radców prawnych, adwokatów i aplikantów tych zawodów.


Zniżka na szkolenie

W PAKIECIE TANIEJ!

To szkolenie dostępne jest także w pakiecie. Sprawdź szczegóły ››

Program szkolenia

 1. Charakterystyka kary umownej – funkcje kary umownej.
 2. Kara umowna a szkody wierzyciela.
 3. Sposób uregulowania kary umownej w treści umowy, w tym ustalenie górnego limitu kary umownej.
 4. Wymagalność roszczenia z tytułu kary umownej.
 5. Wykładnia pojęcia „kara umowna za opóźnienie”.
 6. Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy.
 7. Kumulacja kary umownej.
 8. Przesłanki miarkowania kary umownej w tym kwestie dopuszczalności miarkowania kary umownej z urzędu.
 9. Kara umowna zastrzeżona za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym.
 10. Żądanie miarkowania kary umownej i wymogów co do takiego wniosku.
 11. Kara umowna zastrzeżona za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzeka w Wydziale X Gospodarczym. Autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck