Nowy model postępowania cywilnego 2024
Reforma KPC
PROMOCJA -10%

Nowy model postępowania cywilnego 2024

szkolenie online:
Czas pracy w instytucjach kultury
Zapowiedź

Czas pracy w instytucjach kultury

Planowany termin:
Wycena usług prawnych - praktyczne warsztaty
PROMOCJA -10%

Wycena usług prawnych - praktyczne warsztaty

szkolenie online:
Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego – problemy praktyczne
PROMOCJA -10%

Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego – problemy praktyczne

szkolenie online:
Czas pracy kierowców samochodów osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce
PROMOCJA -10%
Fundacja rodzinna w praktyce - aspekty prawne i podatkowe
PROMOCJA -10%

Fundacja rodzinna w praktyce - aspekty prawne i podatkowe

szkolenie online:
+ 1 termin
Kara umowna w praktyce
PROMOCJA -10%

Kara umowna w praktyce

szkolenie online:
Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji 2024
Reforma KPC
PROMOCJA -10%

Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji 2024

szkolenie online:
E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie
PROMOCJA -10%

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

szkolenie online: