Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2024 – nowy rząd, KPO i pakt migracyjny UE

Legalne zatrudnianie w 2024 r. obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Bangladeszu, Chin, Indii, Filipin i innych państw.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2024 – nowy rząd, KPO i pakt migracyjny UE

Opis szkolenia

Rok 2024 pod względem prawa imigracyjnego będzie nieco nietypowy. Zmiana rządu w Polsce doprowadziła do czasowego przestoju w zmianach prawa imigracyjnego, jako tematu uznawanego jako drugorzędny względem aktualnych problemów politycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany w prawie będą musiały się pojawić m. in. w wyniku zrewidowanego Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który zawiera poważną reformę w zakresie legalizacji zatrudniania cudzoziemców, a także głośnego unijnego paktu migracyjnego (Pakt o azylu i migracji), który poza kwestiami związanymi z azylem i ochroną międzynarodową obejmuje również pewne zmiany  w zakresie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, a także zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. To wszystko oznacza, że Polska prędzej czy później będzie musiała realizować uzgodnione reguły i tym samym odpowiednio zmienić przepisy dotyczące legalizacji pracy i pobytu.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej Kancelarii C&C Chakowski&Ciszek.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są planowane zmiany w prawie imigracyjnym w 2024 r.?
 • Jakie zmiany przyniesie 2024 rok w zakresie wdrażania KPO i paktu migracyjnego UE?
 • Jak będzie wyglądać dalsze stosowanie przedłużeń wojennych dla obywateli Ukrainy korzystających z przedłużeń covidowych?
 • Kogo dotyczy prawo pobytu do 4.03.2024 r.?
 • Jak funkcjonować będzie tzw. specustawa wojenna i pobyt po 4.03.2024 r.?
 • Jak wygąda rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, czyli kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Na czym polega korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt?
 • Jak działają zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu?
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy)?
 • Jakie są zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę?
 • Jak działają klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata – m. in. Chiny, Indie, Bangladesz, Filipiny?
 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Jakie są dla przedsiębiorcy skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywających na terytorium Polski nielegalnie?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się w przedsiębiorstwach zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, kontaktami z Urzędami, rozliczaniem wynagrodzeń oraz księgowością, a także właścicieli firm oraz innych osób, które są zainteresowane tematyką zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. 

Program szkolenia

1. [NOWOŚCI 2024] KPO i pakt migracyjny UE, a sprawa polska – jakie zmiany przyniesie 2024 rok?

 • Nowy rząd polski, a prawo imigracyjne – czy zmiana władzy oznacza zmianę polityki migracyjnej? 
 • KPO a prawo imigracyjne – czy prace nad projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców muszą się zakończyć wraz z odejściem poprzedniego rządu?
 • Pakt migracyjny UE – czy dotyczy tylko azylu i nielegalnej imigracji, czy może wpłynąć również na legalną imigracje do Polski?

2. Dalsze stosowanie przedłużeń wojennych dla obywateli Ukrainy korzystających z przedłużeń covidowych.

3. Pobyt do 4.03.2024 – kogo dotyczy?

4. Specustawa wojenna i pobyt po 4.03.2024 r.

5. Blokada outsourcingu we wszczynanych postępowaniach - jak sobie z nią poradzić?

6. Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych? 
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty.
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami. 
 • Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom.
 • Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce.

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

8. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu? 
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia.

9. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób.
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

10. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata – m. in. Ameryka Łacińska, Chiny, Indie, Bangladesz, Filipiny.

11. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

12. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie.

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki? 
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Stały współpracownik kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo Pracy.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck