Prawo autorskie w kontekście wytworów Sztucznej Inteligencji

Sztuczna Inteligencja. Nowelizacja prawa autorskiego. Prawo nowych technologii.

Prawo autorskie w kontekście wytworów Sztucznej Inteligencji

Opis szkolenia


Podczas szkolenia przekazana zostanie pogłębiona wiedza na temat praw autorskich z uwzględnieniem kwestii wykorzystywania dzieł Sztucznej Inteligencji, tworzenia i trenowania modeli SI oraz nowych form dozwolonego użytku publicznego, uwzględniających działalność kulturową oraz naukowo – badawczą w kontekście SI. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kompleksowej wiedzy na temat prawnych możliwości korzystania z utworów, dzieł, oraz wytworów SI w codziennej pracy, z poszanowaniem zasad prawa własności intelektualnej. 

W trakcie szkolenia:

 • przedstawione zostaną zagadnienia związane z dotychczasowym wykorzystywaniem utworów (w tym korzystanie z dzieł będących w domenie publicznej),
 • omówione będą założenia nowych form dozwolonego użytku w zakresie generatywnej SI,
 • przedstawione i scharakteryzowane zostaną kwestie dotyczące planowanej nowelizacji prawa autorskiego, uwzględniające kwestie wirtualnego korzystania z utworów,
 • zostanie dokonane usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z uwzględnieniem prawa nowych technologii i nowych uregulowań kwestii własności intelektualnej.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na pozyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa autorskiego w zmieniającej się rzeczywistości wirtualnej, z uwzględnieniem działalności SI.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie kierujemy do prawników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat prawa autorskiego, w kontekście SI.

Program szkolenia

I. „Na dobry początek dnia” omówienie głównych założeń dotyczących SI.

 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i projekt najnowszej nowelizacji – w zakresie zmian.
 2. AI Act – w zakresie trenowania modeli.
 3. Dyrektywa Cyfrowa i jej implementacja.
 4. Trendy w zakresie regulacji dotyczące SI.

II. Omówienie najważniejszych zagadnień z ustawy o prawie autorskim.

 1. Prawo autorskie – główne założenia tradycyjnego prawa autorskiego.
  1. Przedmiot prawa autorskiego – co jest a co nie jest utworem? – Najnowsze orzecznictwo, w tym orzecznictwo europejskie.
   • Krótkie cytaty, powiedzonka, instrukcje BHP i umowy – czy są utworami?
   • Utwory zależne, inspirowane i z zapożyczeniami.
   • Dzieła odtwórcze – tylko jak to ustalić?
  2. Podmiot prawa autorskiego – człowiek, zwierzę czy przypadek – Jak tradycyjne prawa autorskie podchodzi do twórcy? – Twórczość maszyn.
  3. Prawa twórcy.
   • Prawo majątkowe.
   • Prawo osobiste.
   • Prawo zależne.
  4. Dozwolony użytek publiczny - krótki przegląd tradycyjnych form „prawo przedruku”, „prawo cytatu”, „prawo panoramy” itp. 
 2. Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych w kontekście wytworów SI:
  1. Uczenie maszynowe/głębokie uczenie/system SI/generatywne modele SI – wyjaśnienie pojęć (AI Act, Dyrektywa cyfrowa, doktryna w Polsce i na świecie).
  2. Utwór człowieka a wytwór SI – czy wytwory SI mogą być chronione jak utwory (argumenty „za” vs. argumenty „przeciw”) – orzecznictwo dotyczące autorstwa w kontekście SI.
  3. Inspiracja i utwór zależny w zakresie wytworów SI - „Ile cukru w cukrze?” – czyli jak odróżnić opracowanie od inspiracji i plagiatu?

 3. Podmiot prawa autorskiego w kontekście SI:
  1. Sztuczna Inteligencja jako kreator/twórca/ czy odtwórca – „Oto jest pytanie!”
  2. Domniemanie autorstwa a prawa programistów (w tym problematyka utworów pracowniczych w odniesieniu do oprogramowania).
  3. Kwestia podpisywania dzieł stworzonych przez SI.
  4. Pomysły na ochronę dzieł tworzonych prze SI.
 4. Generatywna SI i trenowanie modeli (TDM) – podstawy prawne do pozyskania zasobów, zwielokrotniania zasobów w celach trenowania SI oraz rozpowszechniania takich zasobów:
  1. Prawa autorów, których dzieła służą do „trenowania”.
  2. Prawa do wizerunków – problematyka art. 81 pr.aut. 
  3. Domena publiczna.
  4. Dozwolony użytek publiczny – w tym najnowsza propozycja nowelizacji prawa autorskiego.
  5. Licencje na trenowanie i rozpowszechnianie.
 5. Korzystanie z modeli SI i rozpowszechnianie wytworów powstałych w wyniku korzystania z systemów SI – aspekty prawne.

III. Sesja pytań i odpowiedzi.

IV. Omówienie przypadków indywidualnych.

Prelegentka odpowie na pytania przesłane przed rozpoczęciem szkolenia oraz w trakcie trwania szkolenia. Pytania prosimy przesyłać do 20 września 2024 r. na adres: [email protected]

Prelegenci

Adwokatka. Partnerka w Kancelarii Prawnej, ekspertka z zakresu własności intelektualnej.  Certyfikowana trenerka programu HELP Rady Europy, w którym prowadzi szkolenia online z tematyki swojej specjalizacji (m.in. kwestia...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo własności intelektualnej.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck