Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji 2024
Reforma KPC
PROMOCJA -10%

Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji 2024

szkolenie online:
Fundacja rodzinna w praktyce - aspekty prawne i podatkowe
PROMOCJA -10%

Fundacja rodzinna w praktyce - aspekty prawne i podatkowe

szkolenie online:
Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania cywilne i egzekucyjne
PROMOCJA -10%

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania cywilne i egzekucyjne

szkolenie online:
Odstąpienie od umowy w praktyce sądowej
PROMOCJA -10%

Odstąpienie od umowy w praktyce sądowej

szkolenie online:
Potrącenie - oświadczenie materialnoprawne i zarzut procesowy w praktyce orzeczniczej
PROMOCJA -10%
Nowy model postępowania cywilnego 2024
Reforma KPC
PROMOCJA -10%

Nowy model postępowania cywilnego 2024

szkolenie online:
Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - orzeczenia i postępowanie 2024
Reforma KPC
PROMOCJA -10%

Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - orzeczenia i postępowanie 2024

szkolenie online:
Upadłość konsumencka w praktyce
PROMOCJA -10%

Upadłość konsumencka w praktyce

szkolenie online:
Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce
PROMOCJA -10%

Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce

szkolenie online:
Radzenie sobie ze stresem i emocjami w środowisku pracy prawników
PROMOCJA -10%

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w środowisku pracy prawników

szkolenie online: