• Szkolenie zamknięte

Mentoring w kancelarii prawnej

Podstawowe zasady tworzenia programów mentoringowych w kancelariach prawniczych oraz tworzenia właściwych relacji mentoringowych w ramach tych programów.

Mentoring w kancelarii prawnej

Opis szkolenia

Mentoring prawników pozwala na szybkie podniesienie kompetencji i sprawne wdrożenie w kulturę organizacyjną kancelarii. Projekty mentoringowe umożliwiają harmonijne wdrożenie prawników w pierwszych latach pracy lub na nowych stanowiskach. Rotacja pracowników w branży prawniczej sprawia, że chcemy, żeby zarządzanie wiedzą w kancelarii przebiegało płynnie, mimo zmian personalnych. 

Programy monitoringowe w kancelariach rozwijają nie tylko wiedzę i postawę mentorowanych, ale znacznie podnoszą też kompetencje interpersonalne i liderskie mentorów. Dlatego korzyści z mentoringu odnoszą mentorzy, mentorowani i przede wszystkim kancelaria, która wdraża program stając się uczącą się organizacją przyszłości.

Cel szkolenia

 • Przygotowanie do roli mentorów doświadczonych pracowników kancelarii.
 • Przygotowanie efektywnego programu mentoringowego dla kancelarii.
 • Przygotowanie instrukcji dla mentee.
 • Poprawa procesów zarządzania wiedzą w organizacji. 

Warsztat przybliża podstawowe zasady tworzenia programów mentoringowych w kancelariach i tworzenia właściwych relacji mentoringowych w ramach tych programów. Zwraca uwagę na wszystko co powinien wiedzieć mentor, co powinien wiedzieć mentee i jak organizacja powinna zorganizować program mentoringowy, aby mentoring działał.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak wdrażać programy mentoringowe w kancelariach?
 • Jakie są czynniki sukcesu?
 • Jak wybrać mentorów w organizacji?
 • Komu potrzebny jest mentoring?
 • Jak najskuteczniej i szybko przekazać wiedzę?
 • Jak ułożyć relację mentora z  mentee?
 • Czym jest relacja mentoringowa?
 • Jakie są czynniki sukcesu mentoringu?
 • Jak być dobrym mentorem?
 • Jak rozpoznać czy mentoring działa?
 • Jak pracować efektywnie z mentee?
 • Jak prowadzić spotkania z mentee, dawać kreatywne zadania rozwojowe dla mentee, zadawać pytania budujące poczucie sprawczości i odpowiedzialności po stronie mentee?
 • Czego unikać w relacji mentoringowej, jak rozpoznać zagrożenia?

Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy kancelarii typowani, czy też chętni do roli mentorów w programie mentoringowym, zainteresowani mentoringiem, odpowiedzialni za wdrożenie programu mentoringowego od strony organizacyjnej. Mentorzy i organizatorzy programu mentoringowego.

Rozszerzenie programu

Projekt może zostać wzbogacony o 1,5 godzinne szkolenie dla mentee: Jak skorzystać z mentoringu lub instrukcję dla mentee przygotowaną na koniec projektu przez szkolonych mentorów i trenera.


Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

Wprowadzenie

Wstęp i integracja grupy, wprowadzenie do tematów przedstawianych na szkoleniu.

MODUŁ I: Mentoring jako forma doskonalenia prawników.

 • Strategie wyceny usług.
 • Czym jest mentoring prawników.
 • Kiedy potrzebujemy mentoringu?
 • Jak mentoring rozwija obie strony relacji mentoringowej.
 • Jak mentoring przyspiesza zdobywanie wiedzy.
 • Dlaczego mentoring nic nie kosztuje.

MODUŁ II: Program mentoringowy w kancelarii prawnej.

 • Strategie wyceny usług.
 • Prawidłowe budowanie programów mentoringowych.
 • Kto powinien być mentorem?
 • Jaka jest relacja między przełożonym prawnika, a jego mentorem w kancelarii?
 • Jakie są wskaźniki skuteczności mentoringu?
 • Jak działa mentoring?
 • Jak zorganizować mentoring w kancelarii?
 • Kto i kiedy powinien skorzystać z mentoringu?
 • Jak dobierać pary mentoringowe?
 • Czynniki sukcesu i kluczowe obszary pracy.
 • Przykłady wdrożeń programów mentoringowych w kancelariach.
 • Parametry istotne w mentoringu prawników.

MODUŁ III: Ja. Mentor.

 • Kompetencje mentora.
 • Tworzenie bazy mentorów.
 • Właściwy dobór mentorów.
 • Umiejętności mentora.
 • Komunikacja mentora.
 • Właściwe zadawanie pytań, rozwiązywanie problemów, stawianie celu na mentoring, dawanie informacji zwrotnej, ustalanie mierników progresu mentorowanego.

MODUŁ IV: Start relacji mentoringowej. Ocena skuteczności relacji mentoringowej.

 • Kontrakt mentoringowy
 • Wyznaczenie celu na mentoring
 • Harmonogram prac
 • Wzajemne zobowiązania mentora i mentee
 • Wyznaczenie średnio i długoterminowych celów zawodowych
 • Praca nad potrzebami rozwojowymi/rozwój mocnych stron.
 • Rozwój specjalistycznych umiejętności.
 • Rozwój kompetencji potrzebnych na różnych stanowiskach
 • Wdrożenie w kulturę organizacyjną
 • Wskaźniki skuteczności relacji mentoringowej

MODUŁ V: Mentee w relacji mentoringowej.

 • Wyzwania i zagrożenia w relacji mentoringowej.
 • Zadania mentorowanych.
 • Za co w relacji mentoringowej odpowiada mentee i jak może się dobrze przygotować do relacji mentoringowej.
 • Materiały dodatkowe Instrukcja dla mentee.
 • Najczęstsze zagrożenia w relacji mentorigowej.

Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Prawniczka, doradczyni podatkowa, coach certyfikowany przez ICC, team coach, facylitator action learning, mentorka, konsultantka w zakresie wspierania efektywności osobistej. Organizatorka i prelegentka konferencji z zakresu...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.