• Szkolenie zamknięte

Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem w pracy prawników

Zachowanie równowagi psychicznej i zapobieganie wypaleniu zawodowemu prawników. Minimalizacja ryzyka popełniania błędów. Lepsze relacje w zespole w kancelarii prawnej.

Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem w pracy prawników

Opis szkolenia

Praca  prawników wiąże się z dużą odpowiedzialnością, napięciem i stresem związanym ze skalą prowadzonych kontraktów, wagą spraw klientów oraz napiętymi terminami. Umiejętność radzenia sobie ze stresem jest kluczowa, aby zachować równowagę psychiczną i zapobiec wypaleniu zawodowemu. Pracownicy muszą być w stanie utrzymać spokój i zapewnić klientom wsparcie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dobrostan emocjonalny pozwala na obniżenie poziomu zagrożenia błędami i problemami wynikającymi z niedotrzymaniem terminów. Szkolenie wzmocni zespół kancelarii, poprawi relacje oraz wzmocni kulturę organizacji, która stanowi wizytówkę zespołu. 

Korzyści płynące ze szkolenia:

 • Wzmocnienie profesjonalizmu pracowników kancelarii poprzez umiejętne radzenie sobie ze stresem i emocjami.
 • Zachowanie równowagi psychicznej i zapobieganie wypaleniu zawodowemu prawników.
 • Skuteczniejsza wymiana informacji z klientami, współpracownikami czy interesariuszami.
 • Minimalizacja ryzyka popełniania błędów.
 • Poprawa dobrostanu pracowników.
 • Lepsze relacje w zespole w kancelarii prawnej.

Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną analizy przypadków w formie burzy mózgów i wspólnego poszukiwania rozwiązań, ćwiczenia indywidualne oraz analizy i modelowanie własnych postaw i zachowań. 

Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy zatrudnieni na różnych szczeblach i realizujący różnorodne zadania kancelarii prawnej. Szkolenie pozwoli na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w zespołach, akceptację różnorodności i wzmocnienie identyfikacji z kancelarią niezależnie od pełnionej funkcji i wykonywanych zadań.  


Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

Wprowadzenie.

 • Określenie zasad współpracy.
 • Wzajemne poznanie się.
 • Diagnoza potrzeb uczestników.
 • Określenie celów.
 • zaprezentowanie metod pracy.

MODUŁ I: Zrozumienie znaczenia zarządzania emocjami i stresem w pracy w kancelarii prawnej.

 • Definicja i rodzaje emocji.
 • Wpływ emocji na pracę i zdrowie.
 • Sytuacje stresujące w pracy prawniczej.

MODUŁ II: Rozpoznawanie i kontrolowanie emocji.

 • Świadomość emocji.
 • Techniki relaksacyjne i oddechowe.
 • Strategie zarządzania emocjami w trudnych sytuacjach.

MODUŁ III: Komunikacja emocjonalna.

 • Empatyczna komunikacja.
 • Wyrażanie uczuć w sposób konstruktywny.
 • Radzenie sobie z konfliktami w sposób empatyczny.

MODUŁ IV: Doskonalenie technik zarządzania stresem.

 • Identyfikacja źródeł stresu w pracy prawniczej.
 • Planowanie i organizacja pracy.
 • Radzenie sobie z nadmiarem obowiązków.

MODUŁ V: Praktyczne strategie na co dzień.

 • Tworzenie planu działań na co dzień.
 • Śledzenie postępów i dostosowywanie strategii.
 • Współpraca z zespołem w celu wsparcia w zarządzaniu emocjami i stresem

Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Trenerka biznesu, mentorka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Ekspertka w dziedzinie budowania kultury organizacyjnej, komunikacji interpersonalnej i relacji. Obszarem jej specjalizacji są: kultura organizacyjna,...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.