• Szkolenie zamknięte

Budowanie relacji i komunikacja zespołowa w kancelariach prawnych

Pełniejsze wykorzystanie potencjału zespołu w kancelarii prawnej. Budowanie empatycznej kultury organizacyjnej. Poprawa komunikacji wewnętrznej.  Wzmocnienie identyfikacji zespołu z kancelarią.

Budowanie relacji i komunikacja zespołowa w kancelariach prawnych

Opis szkolenia

Kancelaria prawna, w której z założenia wiele zadań wykonywanych jest indywidulanie, potrzebuje świadomych i zaangażowanych pracowników. Potrzeba wzmocnienia umiejętności komunikacyjnych pojawia się szczególnie w różnorodnych generacyjnie zespołach prawniczych. Połączenie aktywności i chęci rozwoju młodych prawników z doświadczeniem i wiedzą tych bardziej doświadczonych wzmacnia potrzebę asertywnej i skutecznej komunikacji. Właściwa postawa, umiejętność udzielania informacji zwrotnej i konsekwentnie realizowana zasada "wygrana-wygrana" prowadzą do silnej identyfikacji i skutecznego, zespołowego rozwiązywania problemów.

Pełniejsze wykorzystanie potencjału zespołu to gwarancja współdziałania i dobrych relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwoli na włączanie się pracowników w prace niezbędne do realizacji celu, a wykonywane zostanie niejako w tle i stanowić będzie uzupełnienie podstawowych działań. Budowanie empatycznej kultury organizacyjnej w kancelarii prawnej jest kluczowe, ponieważ umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz wspieranie pracowników w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, co przekłada się na jakość obsługi prawnej i efektywność działań firmy. Ponadto, empatia w miejscu pracy pomaga w budowaniu trwałych relacji z klientami, co ma istotne znaczenie w sektorze usług prawniczych.

Dzięki bardziej empatycznej komunikacji pracownicy będą w stanie lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, co może prowadzić do zwiększenia satysfakcji klientów i lojalności wobec kancelarii. Wzmacnianie pracy zespołowej może przynieść korzyści w postaci skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co jest istotne w pracy kancelarii, gdzie często zespoły pracują nad skomplikowanymi sprawami prawymi. Klienci będą postrzegali kancelarię jako profesjonalną i empatyczną, co może wpłynąć na pozytywny wizerunek firmy i przyciągnąć nowych klientów.

Cel szkolenia

 • Poprawa komunikacji wewnętrznej kancelarii oraz wzmocnienie relacji z klientami.
 • Zbudowanie komunikacji opartej na zaangażowaniu różnorodnych zespołów prawniczych.
 • Wzmocnienie asertywności i zbudowanie zasad zdrowej informacji zwrotnej.
 • Wdrożenie zasady "wygrana-wygrana" jako najwyższej formy komunikacji w relacjach wewnętrz kancelarii.
 • Wzmocnienie identyfikacji zespołu z kancelarią.
 • Szybsza i skuteczniejsza realizacja celów wynikającą z synergii zespołu.

Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną analizy przypadków w formie burzy mózgów i wspólnego poszukiwania rozwiązań, ćwiczenia indywidualne oraz analizy i modelowanie własnych postaw i zachowań. 

Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy zatrudnieni na różnych szczeblach kancelarii prawnej i realizujący różnorodne zadania. Szkolenie pozwoli na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w zespołach, akceptację różnorodności i wzmocnienie identyfikacji z kancelarią niezależnie od pełnionej funkcji i wykonywanych zadań. 


Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

Wprowadzenie.

 • Określenie zasad współpracy.
 • Wzajemne poznanie się.
 • Diagnoza potrzeb uczestników.
 • Określenie celów.
 • Zaprezentowanie metod pracy.

MODUŁ I: Skuteczny zespół kancelarii prawnej.

 • Różnice pomiędzy grupą, a zespołem.
 • Role zespołowe (formalne i osobowościowe) w kancelarii prawnej.

MODUŁ II: Sukces indywidualny i zespołowy.

 • Określanie etapu, na którym znajduje się zespół kancelarii.
 • Definiowanie dysfunkcji w pracy zespołowej i szukanie rozwiązań na przeciwstawienie się im.
 • Tworzenie zasad współpracy zespołowej.

MODUŁ III: Komunikacja prawników oparta na empatii.

 • Czym jest inteligencja emocjonalna i jak ważną rolę odgrywa w komunikacji prawników.
 • Dlaczego w skutecznych zespołach słuchanie jest ważniejsze od mówienia.
 • Jaki jest Państwa indywidualny styl społeczny i jak wykorzystać go do realizacji celów zespołu.
 • Jak skutecznie wywierać wpływ na innych.

MODUŁ IV: Asertywność i informacja zwrotna.

 • Definicja asertywności.
 • Poziom asertywności.
 • Manipulacja oraz przeciwstawianie się postawom pasywno -agresywnym.
 • Modele zachowań asertywnych.
 • Nauka udzielania informacji zwrotnej według metody FUO.

MODUŁ V: Zasada "wygrana-wygrana" jako najwyższa forma skutecznej komunikacji.

 • Dlaczego S. Covey ma rację i jak to przełożyć na obecną pracę kancelarii.
 • Określenie warunków niezbędnych do komunikacji opartej na zasadzie "wygrana-wygrana".
 • Ćwiczenie postawy "wygrana-wygrana" w pracy i życiu osobistym.

Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Trenerka biznesu, mentorka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Ekspertka w dziedzinie budowania kultury organizacyjnej, komunikacji interpersonalnej i relacji. Obszarem jej specjalizacji są: kultura organizacyjna,...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.