• Szkolenie zamknięte

Negocjacje dla prawników

Przygotowanie do negocjacji. Wskazanie metod i technik postępowania w procesie negocjacji. Asertywność w negocjacjach. Psychologiczne aspekty prowadzenia negocjacji.

Negocjacje dla prawników

Opis szkolenia

Negocjacje są nieodłączną częścią pracy prawników. To jak negocjujemy, wynika wprost ze świadomości celów i rezultatów jakie chcemy osiągnąć, ale także z naszej samooceny i poczucia własnej wartości. Tego czy postrzegamy siebie jako równorzędnego Partnera w negocjacjach, czy jedynie jako Gracza, któremu sprzyjać będzie łut szczęścia w stosowanych manipulacjach i technikach negocjacyjnych.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu negocjacji, na każdym praktycznie etapie i poziomie pracy kancelarii - poczynając od uzgodnień na poziomie operacyjnym, poprzez wspólne wypracowywanie opcji działania, na negocjacjach stanowisk skończywszy. 

Przyjęty układ dydaktyczny całego szkolenia, zapewnia przekazanie usystematyzowanej wiedzy, w zakresie zarówno technik i zasad negocjacyjnych, jak i strategii zbierania informacji i wnioskowania. W toku szkolenia realizowane będą analizy przypadków w formie moderowanej dyskusji i facylitacji oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe. 

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z czynnikami decydującymi o efektywności komunikacji i negocjacji w pracy kancelarii prawnej.
 • Wskazanie metod i technik postępowania w procesie negocjacji.
 • Zbudowanie wśród pracowników kancelarii świadomości roli własnej i funkcji w procesie negocjacyjnym.
 • Rozumienie mechaniki wpływu i oddziaływania psychologicznego na partnera negocjacyjnego.
 • Przedstawienie technik wywierania wpływu na drugą stronę w procesie komunikacji i negocjacji.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do pracowników kancelarii, w pracy których procesy negocjacyjne są elementem komunikacji wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz i wymagają ciągłego doskonalenia. 


Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

Wprowadzenie.

 • Cechy i umiejętności niezbędne w procesie komunikacji i negocjacji w pracy w kancelarii prawnej.

MODUŁ I: Negocjacje jako element komunikacji prawnika.

 • Negocjacje stanowiskowe a negocjacje oparte na zasadach.
 • Negocjacje miękkie i twarde.
 • Kompetencje negocjacyjne prawników
 • Istota negocjacji prawniczych: wiedza i co jeszcze?

MODUŁ II: Postawa negocjatora oraz jej wpływ na proces negocjacji w kancelarii.

 • Świadomość funkcji i roli własnej w procesie negocjacyjnym.
 • Asertywność w negocjacjach.
 • Funkcja stresu i presji.

MODUŁ III: Rola komunikacji interpersonalnej prawnika.

 • Mowa ciała.
 • Zarządzanie przestrzenią.
 • Aktywne słuchanie.
 • Analiza danych; informacja i wnioskowanie.

MODUŁ IV: Proces negocjacji w kancelarii prawnej.

 • Przygotowanie do negocjacji.
 • Przebieg negocjacji.
 • Zamknięcie negocjacji.

MODUŁ V: Techniki negocjacyjne. Podsumowanie.

 • Psychologiczne aspekty prowadzenia negocjacji w kancelarii prawnej.
 • Modele i strategie.
 • Rekomendacje indywidualne oraz dla kancelarii prawnej.

Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Trener z ponad 20-letnim doświadczeniem, wykładowca na studiach MBA. Zawodowo praktyk marketingu i zarządzania procesami w organizacji, członek zarządów firm działających na rynku polskim i europejskim. Członek SPM (Stowarzyszenia...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.