• Szkolenie zamknięte

Kompetencje menadżerskie dla prawników

Jak budować swój autorytet jako menedżer w kancelarii prawnej. Jak skutecznie zarządzać, wyznaczać cele, delegować i egzekwować zadania. Jak motywować i inspirować.

Kompetencje menadżerskie dla prawników

Opis szkolenia

Szkolenie pozwala przyjrzeć się najistotniejszym kompetencjom menadżerskim w kancelarii prawnej oraz sprawdzić własne umiejętności w tym zakresie. Rozwija zdolność zarządzania zespołem, budowania zespołu, umiejętność wyzwalania w ludziach motywacji do uruchamiania wszystkich ich zasobów, podejmowania wyzwań i doskonalenia kompetencji.

Warsztat zwraca uwagę na elementy, kóre powinien znać menadżer w kancelarii prawnej, pozwala zrobić audyt osobistych kompetencji menadżerskich oraz wskazać obszary wymagające pracy lub korekty.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak budować swój autorytet jako menedżer w kancelarii prawnej?
 • Jak skutecznie zarządzać, wyznaczać cele, delegować i egzekwować zadania?
 • Jak motywować i inspirować pracowników kancelarii?

Cel szkolenia

Przygotowanie do roli menadżerów zespołów prawnych oraz rozwój kompetencji menadżerskich.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest pracownikom kancelarii pełniącym role menadżerów zespołów. 


Co wyróżnia szkolenia zamknięte Beck Akademii?

 • Dopracowanie tematu

  Opracowanie tematu - program szkolenia dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe - przygotowujemy kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat.

 • Doświadczeni prelegenci

  Doświadczeni prelegenci - szkolenia prowadzą wieloletni praktycy z szerokim doświadczeniem, zorientowani na przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy.

 • Szkolenie online

  Forma szkolenia - oferujemy możliwość wyboru formuły szkolenia (stacjonarnie lub online) oraz sposobu prowadzenia zajęć (wykład, warsztaty, ćwiczenia).

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

Wprowadzenie.

 • Wstęp do kompetencji menadżerskich.
 • Rola menadżera w kancelarii prawnej.

MODUŁ I: Wprowadzenie do kompetencji menadżerskich. Diagnoza własnych kompetencji.

 • Miejsce menadżera w kulturze organizacyjnej kancelarii prawnej.
 • Zmiany w strukturze, a zmiany w relacjach ze współpracownikami.
 • Kompetencje menadżerskie w pracy ekspertów.
 • Wprowadzenie do kompetencji menadżerskich w kancelarii prawnej.

MODUŁ II: Budowanie i wyznaczanie celów.

 • Prawidłowe stawianie celów sobie i innym oraz proces realizacji i egzekwowania celów własnych i kancelarii.
 • Egzekwowanie poleceń.
 • Monitorowanie zadań.
 • Delegowanie zadań.

MODUŁ III: Motywowanie: automotywacja, co motywuje pracowników, co demotywuje, ocena pracownika kancelarii prawnej.

 • Motywowanie siebie i innych. Rola automotywacji, proaktywności i dyscypliny.
 • Najważniejsze w motywowaniu – postawa własna.
 • Proaktywność w działaniu.
 • Charakter podstawą skuteczności.
 • Zmiana nawyków- zmiana działania.
 • O co im chodzi?- 4 perspektywy percepcji.

MODUŁ IV: Menadżer z podejściem coachingowym.

 • Praktyczne rozwiązania i inspiracje dotyczące ustalania założeń rozwojowych pracowników i własnych.
 • Zadawanie właściwych pytań. Ćwiczenie z myślenia pytaniami.
 • Identyfikacja przekonań ograniczających i praca z przekonaniami (nie da się, nie warto, niemożliwe).
 • Informacja zwrotna pozytywna i negatywna.
 • Praca nad potrzebami rozwojowymi.

MODUŁ V: Trudne sytuacje w pracy z ludźmi. Case study - zestaw incydentów krytycznych w pracy menadżera.

 • Brak zaangażowania.
 • Brak kompetencji.
 • Konflikty w zespole i konflikty z zespołem.
 • Opór.
 • Kwestionowanie autorytetu.
 • Nadużycia władzy.
 • Rotacja w zespole.

Uczestnicy przepracują (w postaci case study) zestaw incydentów krytycznych w pracy menadżera.


Program szkolenia zamkniętego dostosujemy do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy.

Prawniczka, doradczyni podatkowa, coach certyfikowany przez ICC, team coach, facylitator action learning, mentorka, konsultantka w zakresie wspierania efektywności osobistej. Organizatorka i prelegentka konferencji z zakresu...

To szkolenie możemy dostosować do Twoich potrzeb i przygotować je w formie szkolenia zamkniętego. 

Prześlij zapytanie ofertowe na [email protected] wskazując temat i miejsce szkolenia oraz liczbę uczestników i profil zawodowy grupy szkoleniowej.