Planowanie przestrzenne po nowelizacji 2023

szkolenie online:

Umowa o roboty budowlane w praktyce

szkolenie online:

Zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych

szkolenie online:
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2023 r.
Prawo pracy 2023

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2023 r.

szkolenie online:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2023

szkolenie online:
Kurs Compliance Officer - od teorii do praktyki
Kurs

Kurs Compliance Officer - od teorii do praktyki

szkolenie online:

Czas pracy w instytucjach kultury

szkolenie online:
Kurs: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka, audyt
Kurs

Kurs: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka, audyt

szkolenie online:

Szkolenia dla sektora publicznego skierowane są do pracowników administracji publicznej, organów państwowych, samorządowych, jednostek sektora finansów publicznych i innych instytucji publicznych. Mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania i funkcjonowania w sektorze publicznym. 

Odbiocami szkoleń dla JST są osoby na takich stanowiskach jak: wójt, burmistrz, kierownik urzędu stanu cywilnego, sekretarz JST, kięgowy budżetowy, księgowy JFP, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu zamówień publicznych, dyrektor instytucji kultury, prezes spółki komunalnej, dyrektor domu pomocy społecznej, radny, inspektor ochrony danych czy też dyrektor publicznej jednostki oświatowej.

Szkolenia dla gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego skupiają się na tematach z m.in. następujących dziedzin: finanse i kadry, ochrona danych i dostęp do informacji publicznej, zamówienia publiczne, instytucje kultury, pomoc społeczna, oświata czy administracja sądowa.

Uczestnicy szkoleń mogą zgłębić swoją wiedzę o aktualne przepisy związane z np. procedurami administracyjnymi, decyzjami administracyjnymi, budżetowaniem w JSFP, monitorowaniem i oceną projektów, zarządzaniem zasobami ludzkimi, kontrolą finansową, zarządzaniem długiem publicznym, planowaniem i raportowaniem finansowym w sektorze publicznym, przetargami, konkursami ofert czy procedurami udzielania zamówień publicznych.

Szkolenia mają formę wykładów, warsztatów lub studiów przypadków.