Czas pracy kierowców samochodów osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce

Normy czasu pracy. Okresy rozliczeniowe. Harmonogramy czasu pracy. Minimalny odpoczynek. Systemy czasu pracy. Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy kierowców samochodów osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce

Opis szkolenia

Mówiąc o czasie pracy kierowców zwykle myśli się o kierowcach większych pojazdów. Problematyczna w praktyce jest jednak również kwestia organizacji czasu pracy tych pracowników, którzy prowadzą samochody osobowe. Do tej grupy kierowców znajdują zastosowanie w zakresie czasu pracy zarówno przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – ale z pewnymi wyłączeniami – jak i Kodeksu pracy. Tworzy to często dosyć skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?
 • Jakie są możliwości wprowadzenia i konsekwencje stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców?
 • Jakie są zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy? Jak uniknąć błędów w ich tworzeniu?
 • W jaki sposób musi być zapewniony odopoczynek?
 • Jakie są praktyczne różnice pomiędzy systemami czasu pracy?
 • Jaki jest limit godzin nadliczbowych kierowcy?
 • Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i HR, sekretarzy, osób kierujących pracą kierowców, osób planujących i rozliczających czas pracy.

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców.

 • Rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?
 • Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców – wyłączenia.
 • Kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą.
 • Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy.

 • Odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców.
 • Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru?
 • Normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa.
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy.
 • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy.
 • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy.

 • Harmonogramy czasu pracy.
 • Brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów.
 • Zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy.

4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy.

 • Odpoczynek dobowy.
 • Czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
 • Odpoczynek tygodniowy.
 • W jaki sposób musi być zapewniony odpoczynek? Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek.

5. Wybrane systemy czasu pracy.

 • Podstawowy system czasu pracy.
 • Równoważny system czasu pracy i jego odmiany.
 • Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym.

6. Praca w godzinach nadliczbowych.

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Limity godzin nadliczbowych kierowcy.
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta – zasady rekompensaty.

8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy.

9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy.

10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców.

 • Wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców.
 • Zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta.
 • System równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów – czy taki „zestaw” regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były pracownik jednego z wojewódzkich urzędów pracy. Autor i współautor 40 książek i ponad 2000 artykułów z tego zakresu. Doświadczony szkoleniowiec - przeprowadzonych ponad 3000...
System Legalis Administracja

Dostęp do Systemu Legalis Administracja

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Administracja Moduł Kadry i płace.

Zapisy trwają do 23 września 2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck