E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

szkolenie online:
+ 1 termin

Umowa o roboty budowlane w praktyce

szkolenie online:

Kara umowna w praktyce

szkolenie online:
+ 1 termin
Praca z orzeczeniami w Systemie Informacji Prawnej Legalis
Bezpłatne
Szkolenie produktowe

Praca z orzeczeniami w Systemie Informacji Prawnej Legalis

szkolenie online:
+ 1 termin

Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

szkolenie online:
KPC 2024. Nowy model postępowania cywilnego w praktyce (3-dniowe warsztaty wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym)
Warsztaty
Reforma KPC

Portal Orzeczeń – obsługa systemu w praktyce

szkolenie online:

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

szkolenie online:
+ 1 termin
Kurs Prawa Nowych Technologii
Dołącz do grupy
Kurs

Kurs Prawa Nowych Technologii

szkolenie online:

Rozwiązywanie konfliktów w zespołach w działach prawnych i kancelariach

szkolenie online:

Szkolenia prawnicze oferowane w ramach Beck Akademii mają na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa. Pozwalają być na bieżąco ze zmianami w prawie. Celem szkoleń dla prawników jest także rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w kontekście prawnym. Szkolenia są prowadzone w formie wykładów, seminariów, warsztatów lub case study. Stacjonarnie lub w formule online.

Szkolenia są dla prawników ważnym narzędziem rozwoju zawodowego, które pozwalają im trzymać się na bieżąco z dynamicznymi zmianami w prawie i skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Pozwalają również na nawiązanie kontaktów z innymi prawnikami, wymianę doświadczeń i poglądów oraz tworzenie sieci zawodowych, szczególnie na takich wydarzeniach jak konferencje.

W ramach Beck Akademii prowadzimy szkolenia prawnicze z takich dziedzin jak m.in.: prawo i postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo budowlane i nieruchomości, prawo nowych technologii, ochrona danych osobowych czy prawo pracy.