PROMOCJA - Odbierz rabat na szkolenie dla praktyka z kodem PREZENT
IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji
Konferencja

IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji

konferencja stacjonarna:
konferencja online:
Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - postępowania odwoławcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r.
Reforma KPC 2023

Proces frankowy w praktyce z uwzględnieniem wyroku TSUE z 15.6.2023 r.

szkolenie online:

Nowelizacja prawa spadkowego 2023/2024

szkolenie online:

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

szkolenie online:

Planowanie przestrzenne po nowelizacji 2023

szkolenie online:

Darowizna w prawie cywilnym i podatkowym w praktyce

szkolenie online:

Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

szkolenie online:
PAKIET 2 SZKOLEŃ: Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.
Reforma KPC 2023

PAKIET 2 SZKOLEŃ: Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.

szkolenie online:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2024

szkolenie online:

Szkolenia prawnicze oferowane w ramach Beck Akademii mają na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa. Pozwalają być na bieżąco ze zmianami w prawie. Celem szkoleń dla prawników jest także rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w kontekście prawnym. Szkolenia są prowadzone w formie wykładów, seminariów, warsztatów lub case study. Stacjonarnie lub w formule online.

Szkolenia są dla prawników ważnym narzędziem rozwoju zawodowego, które pozwalają im trzymać się na bieżąco z dynamicznymi zmianami w prawie i skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Pozwalają również na nawiązanie kontaktów z innymi prawnikami, wymianę doświadczeń i poglądów oraz tworzenie sieci zawodowych, szczególnie na takich wydarzeniach jak konferencje.

W ramach Beck Akademii prowadzimy szkolenia prawnicze z takich dziedzin jak m.in.: prawo i postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo budowlane i nieruchomości, prawo nowych technologii, ochrona danych osobowych czy prawo pracy.