PROMOCJA - Odbierz rabat na szkolenie dla praktyka z kodem PREZENT
IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji
Konferencja

IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji

konferencja stacjonarna:
konferencja online:

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

szkolenie online:

Planowanie przestrzenne po nowelizacji 2023

szkolenie online:

Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

szkolenie online:

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce

szkolenie online:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2024

szkolenie online:

Świadectwo pracy 2024 - praktyczne ujęcie

szkolenie online:

Umowa o roboty budowlane w praktyce

szkolenie online:

Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024

szkolenie online:

Portal Orzeczeń – obsługa systemu w praktyce

szkolenie online:

Szkolenia dla sektora publicznego skierowane są do pracowników administracji publicznej, organów państwowych, samorządowych, jednostek sektora finansów publicznych i innych instytucji publicznych. Mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania i funkcjonowania w sektorze publicznym. 

Odbiocami szkoleń dla JST są osoby na takich stanowiskach jak: wójt, burmistrz, kierownik urzędu stanu cywilnego, sekretarz JST, kięgowy budżetowy, księgowy JFP, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu zamówień publicznych, dyrektor instytucji kultury, prezes spółki komunalnej, dyrektor domu pomocy społecznej, radny, inspektor ochrony danych czy też dyrektor publicznej jednostki oświatowej.

Szkolenia dla gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego skupiają się na tematach z m.in. następujących dziedzin: finanse i kadry, ochrona danych i dostęp do informacji publicznej, zamówienia publiczne, instytucje kultury, pomoc społeczna, oświata czy administracja sądowa.

Uczestnicy szkoleń mogą zgłębić swoją wiedzę o aktualne przepisy związane z np. procedurami administracyjnymi, decyzjami administracyjnymi, budżetowaniem w JSFP, monitorowaniem i oceną projektów, zarządzaniem zasobami ludzkimi, kontrolą finansową, zarządzaniem długiem publicznym, planowaniem i raportowaniem finansowym w sektorze publicznym, przetargami, konkursami ofert czy procedurami udzielania zamówień publicznych.

Szkolenia mają formę wykładów, warsztatów lub studiów przypadków.