Portal Orzeczeń – obsługa systemu w praktyce

Zasady publikacji orzeczeń. Karta kwalifikacyjna orzeczenia. Reguły Anonimizacyjne w praktyce. Obsługa systemu.

Portal Orzeczeń – obsługa systemu w praktyce

Opis szkolenia

Portal Orzeczeń realizuje nie tylko konstytucyjne prawo dostępu do informacji w duchu społeczeństwa informacyjnego. Konstytucja RP gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Szczególnego znaczenia nabiera jednak informacja dotycząca funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności krańcowych rezultatów stosowania prawa, w tym treści orzeczeń. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad obsługi systemu Portal Orzeczeń (zarówno części wewnętrznej, jak i zewnętrznej), a także omówienie praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem orzeczenia do publikacji (od autonomicznej decyzji przewodniczącego, przez omówienie zasad publikacji oraz dobrych praktyk z tym związanych, weryfikację wyników automatycznej anonimizacji, do publikacji orzeczenia na stronie www).

W trakcie szkolenia omówione zostaną również najczęstsze błędy popełniane w związku z weryfikacją wyników automatycznej anonimizacji, a także konsekwencje wadliwego udostępnienia orzeczenia na portalu zewnętrznym.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są podstawowe kwestie organizacyjne związane z procesem publikacji orzeczeń na Portalu Orzeczeń?
 • Jak przygotować orzeczenie do publikacji, w tym: oznaczenie orzeczenia w systemie repertoryjno – biurowym, przygotowanie karty kwalifikacyjnej, weryfikacja wyników anonimizacji, publikacja na portalu zewnętrznym, wycofanie orzeczenia z publikacji.
 • Jakie są praktyczne problemy ze stosowaniem Reguł Anonimizacyjnych?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do pracowników sekretariatów: kierowników sekretariatów i urzędników, którzy na co dzień obsługują Portal Orzeczeń.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne funkcjonowania Portalu Orzeczeń.
 2. Administrator Danych i Administrator Systemu – kto jest kim w Portalu, do kogo i jak zgłaszać naruszenia związane z przetwarzaniem danych.
 3. Portal Orzeczeń – opis systemu (Portal wewnętrzny, Portal zewnętrzny, moduł do anonimizacji, moduł ETPCz).
 4. Przygotowanie orzeczenia do publikacji w systemie repertoryjno-biurowym (SAWA i Sędzia2).
 5. Przebieg procesu publikacji orzeczenia.
 6. Dobre praktyki związane ze stosowaniem Reguł Anonimizacyjnych.
 7. Najczęściej identyfikowane problemy związane z publikacją orzeczeń na Portalu Orzeczeń.
 8. Zasady korekty opublikowanego orzeczenia oraz procedura wycofania orzeczenia z publikacji.
 9. Jak ustrzec się błędów w obsłudze Portalu.
 10. Dyskusja.

Informatyk i analityk, szkoleniowiec, pracownik Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, kierownik licznych projektów wdrożeniowo-rozwojowych na rzecz sądów powszechnych i Ministerstwa Sprawiedliwości. W latach...

Radczyni prawna. W Zespole Radców Prawnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odpowiedzialna za obsługę Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Wykładowczyni na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo związana z Centrum...
System Legalis Księgowość Kadry Biznes

Dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes Moduł RODO.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck