• Bezpłatne
 • Szkolenie produktowe

Sprawdzone sposoby pracy z Systemem Legalis - zagadnienie mediacji w postępowaniu administracyjnym

Prezentacja optymalnego wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis podczas pracy i analizowania złożonych zagadnień prawnych na przykładzie instytucji mediacji.

Sprawdzone sposoby pracy z Systemem Legalis - zagadnienie mediacji w postępowaniu administracyjnym

Opis szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym dowiecie się Państwo jak wykorzystać bogate zasoby Systemu Informacji Prawnej Legalis przy pracy z bardziej złożonym zagadnieniem jakim niewątpliwie jest mediacja w postępowaniu administracyjnym. Zobaczymy, w jaki sposób pracować z aktami prawnymi, powiązanymi z nimi komentarzami, monografiami i czasopismami, a także z wieloma dodatkowymi treściami takimi jak analizy, aktualności czy wzory pism.

Zwrócimy również uwagę na pracę z orzeczeniami i ich opracowaniami dotyczącymi mediacji w postępowaniu administracyjnym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie Systemu Legalis jako struktury uporządkowanych i logicznie ze sobą powiązanych treści, do których będziemy mogli dotrzeć z poziomu niemal każdego elementu programu - aktu prawnego, orzeczenia, komentarza, analizy czy kierunku orzeczniczego. Dzięki temu przyśpieszycie Państwo swoją pracę i wykorzystacie dotychczas nieznane możliwości Systemu Legalis.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest zarówno do prawników, którzy na co dzień pracują z Systemem Legalis, ale chcieliby poznać sprawdzone i skuteczne sposoby docierania i analizowania treści dotyczących wybranego zagadnienia, jak również dla urzędników, którzy bardzo często mają do czynienia z zagadnieniami dotyczącymi prawa administracyjnego, oraz którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności pracy z programem Legalis.

Interaktywna forma szkolenia

Istnieje możliwość zadawania pytań zarówno w trakcie (chat moderowany), jak i po szkoleniu. Uczestnik, który prześle pytanie na podany w końcowej części szkolenia adres e-mail otrzyma odpowiedź na piśmie. Uczestnicy webinaru otrzymają, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, materiały szkoleniowe na temat pracy z orzeczeniami w Systemie Legalis.

Program szkolenia

1. Praca z Systemem Legalis w oparciu o zagadnienia:

  • uczestników mediacji,
  • organu uprawnionego do przeprowadzania mediacji,
  • wszczęcia postępowania,
  • prowadzenia postępowania mediacyjnego,
  • możliwego rozstrzygnięcia,
  • terminu przeprowadzania mediacji.

2. Wyszukanie podstawy prawnej.

3. Praca z aktem prawnym.

4. Praca z komentarzami, monografiami i czasopismami.

5. Praca z orzeczeniami i ich opracowaniami.

6. Wzory pism dotyczące mediacji.

7. Dodatkowe opracowania – analizy, n.ius.

8. Zaawansowane wyszukiwanie problematyki mediacji w Systemie Legalis.

9. Zastosowanie dodatkowych funkcjonalności – Ulubione, Subskrybowane akty.

Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu obsługi produktów elektronicznych Wydawnictwa C.H.Beck, m.in. Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz oprogramowania...

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.