Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzialność finansowa na podstawie art. 299 KSH, art. 116 Ordynacji podatkowej i art. 21 Prawa upadłościowego. Odpowiedzialność karna.

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Opis szkolenia

Naruszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z daleko idącymi, różnorakimi konsekwencjami dla przedsiębiorców, wspólników i członków zarządu. Regulacje w tym zakresie są umieszczone w różnych aktach prawny co istotnie utrudnia zapoznanie się nimi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostanie omówione skutki braku zgłoszenia upadłości w terminie. W szczególności zostanie omówiona odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na gruncie art. 299 KSH. Ponadto zostanie przedstawiona odpowiedzialność majątkowa przedsiębiorców na podstawie art. 21 Prawa upadłościowego i art. 116 Ordynacji podatkowej. W końcu też zostanie przybliżona instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Prawa upadłościowego oraz odpowiedzialność karna na podstawie art. 586 KSH

Na szkoleniu dowiesz się:

 • w jakim momencie powstaje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • jakie mogą być konsekwencje zbyt późnego stwierdzenia stanu niewypłacalności  i braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Na szkoleniu zostanie omówione skutki braku zgłoszenia upadłości w terminie. W szczególności zostanie omówiona:

 • odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na gruncie art. 299 KSH,
 • odpowiedzialność majątkowa przedsiębiorców na podstawie art. 21 Prawa upadłościowego i art. 116 Ordynacji podatkowej.
 • instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Prawa upadłościowego  
   odpowiedzialność karna na podstawie art. 586 KSH.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci nabyć wiedzę, aby zapobiegać własnej osobistej odpowiedzialności za długi innego podmiotu oraz skutecznie poszukiwać jako wierzyciel zaspokojenia przez osoby trzecie zobowiązań spółek handlowych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do: menadżerów pełniących funkcje członków zarządów spółek kapitałowych, wspólników spółek osobowych i prowadzących własną działalność gospodarczą; adwokatów, radców prawnych świadczących pomoc prawną menadżerom, a także specjalizujących się w sądowych dochodzeniu roszczeń oraz do doradców restrukturyzacyjnych.

Program szkolenia

 1. Istota obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.
 2. Niewypłacalność jak stan inicjujący obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – definicja i praktyczne wskazania.
 3. Zakres podmiotowy obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na pełnione funkcje z uwzględnieniem aspektu czasowego.
 4. Wpływ przepisów Covidowych na obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości .
 5. Art. 299 k.s.h – najpopularniejsza podstawa dochodzenia roszczeń z powodu braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie:
  • pozytywne przesłanki,
  • przesłanki egzoneracyjne,
  • praktyczne proceduralne aspekty dochodzenia roszczeń na podstawie art. 299 k.s.h. 
 6. Art. 21 Pr.up. – jako niesłusznie niedoceniana podstawa poszukiwanie odpowiedzialności za niezłożenie wniosku, szczególnie w zakresie odpowiedzialności członka zarządu spółki akcyjnej.
 7. Art. 116 odpowiedzialność podatkowa.
 8. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Odpowiedzialność karna.

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Jako sędzia komisarz i sędzia referent wykonywał czynności w ponad tysiącu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych,...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo upadłościowe wersja Premium.

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

Praktyczny zbiór 15 aktów prawnych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego z dostępem online do aktualizacji. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian. Miękka oprawa, registry i poręczny format zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck