• Pakiet

Pakiet 3 szkoleń dla managerów i członków zarządu: Prawa, obowiązki i ryzyka. Pułapki podatkowe. Nowoczesne technologie

Surowsza karalność przestępstw managerskich. Compliance i business judgment rule. Odpowiedzialność prawna i majątkowa członków zarządu i rad nadzorczych. Co obejmują obowiązki raportowania podatkowego? Jak można ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe? AI w działalności przedsiębiorstwa, cyberbezpieczeństwo, naruszenia ochrony danych osobowych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej. 

Pakiet 3 szkoleń dla managerów i członków zarządu: Prawa, obowiązki i ryzyka. Pułapki podatkowe. Nowoczesne technologie

Opis szkolenia

PAKIET SZKOLEŃ ZAWIERA:


Szkolenie I: Prawa, obowiązki i ryzyka członków zarządu i rad nadzorczych w codziennym prowadzeniu spraw spółek

Niedawne zmiany w prawie wymagają od członków zarządu zwiększonej uważności na ryzyka prawne. Na szkoleniu pokażemy, jak je eliminować lub ograniczać, zanim się zmaterializują.

Surowsza karalność przestępstw managerskich (nawet do 25 lat) czy niesprawny system compliance to poważne wyzwania zarządów spółek. Na członkach zarządu spoczywa odpowiedzialność podejmowania środków ostrożności w celu eliminacji lub ograniczenia ryzyk prawnych. Kompasem dla nich ma być wynikająca z przepisów business judgment rule.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie, jak praktycznie radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami, z którymi spotykają się członkowie zarządu oraz kluczowi managerowie, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wynikające z dużej reformy KSH oraz przepisów karnych gospodarczych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są prawa i obowiązki członków zarządu i rad nadzorczych?
 • Na czym polega odpowiedzialność majątkowa członków zarządu i rad nadzorczych wobec spółki oraz wierzycieli?
 • Jak i dlaczego wprowadzać systemy compliance w spółce?
 • Na czym polega ryzyko odpowiedzialności karnej członków organów?
 • Jak oszacować ryzyko czynów nieuczciwej konkurencji?
 • Jakie są narzędzia prawne na wypadek „ataku” konkurencji?

Link do zakupu pojedynczego szkolenia >>


Szkolenie II: Podatkowe pułapki dla managerów

Ryzyko odpowiedzialności skarbowej stało się elementem mapy ryzyk prowadzonego przedsiębiorstwa. Na członkach zarządu oraz członkach rad nadzorczych spoczywa szereg obowiązków związanych z raportowaniem podatkowym, a co za tym idzie, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Podczas szkolenia przedstawimy podstawowe sposoby mitygacji ryzyka odpowiedzialności managerów najwyższego szczebla na gruncie prawa podatkowego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie odpowiedzialności managerów za zobowiązania podatkowe wynikające z zasad ogólnych ordynacji podatkowej, przepisów dotyczących schematów podatkowych oraz ustaw podatkowych, jakie są obowiązki raportowe członków zarządu, a także wskazanie, jak można jak ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są zasady odpowiedzialności managerów za zobowiązania podatkowe?
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe?
 • Jakie są przesłanki do uniknięcia odpowiedzialności z ordynacji podatkowej?
 • Na czym polega należyta staranność w wykonywaniu obowiązków podatkowych?
 • Jakie są obowiązki raportowe dla członka zarządu w związku z działalnością spółki?

Link do zakupu pojedynczego szkolenia >>


Szkolenie III: Zarząd a nowoczesne technologie - praktyczne wskazówki dla managerów najwyższego szczebla

Nowoczesne technologie mają ułatwiać funkcjonowanie przedsiębiorstwa i osiąganie jego celów biznesowych. O czym jednak, z prawnego punktu widzenia, należy pamiętać w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony danych i zabezpieczenia tajemnic spółki oraz co zrobić w sytuacji naruszenia lub kontroli Prezesa UOKIK i Prezesa UODO, opowiedzą ekspertki ds. ochrony danych, własności intelektualnej i IT kancelarii JDP.  

Celem szkolenia jest:

 • Omówienie, jak zadbać o cyberbezpieczeństwo w firmie.
 • Zapoznanie uczestników z rodzajami naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Wyjaśnienie, na czym polega ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej.
 • Wskazanie, jak zadbać o niematerialny kapitał przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Co to są naruszenia ochrony danych osobowych?
 • Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo?
 • Na czym polega ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej?
 • Jak zadbać o niematerialny kapitał przedsiębiorstwa?
 • Czy własność intelektualna lub ochrona danych osobowych może stanowić barierę dla AI w działalności przedsiębiorstwa?
 • Jakie są praktyczne wskazówki dotyczące kontroli Prezesa UOKIK i Prezesa UODO?

Link do zakupu pojedynczego szkolenia >>


Dla kogo jest ten pakiet szkoleń? 

Szkolenia skierowane są do członków zarządów i rad nadzorczych spółek, kadry managerskij wyższego szczebla, managerów i szefów działów prawnych, compliance oficerów, IOD, a ponadto do wszystkich, którzy związani są z finansami, tj. CFO, księgowych i głównych księgowych.


Prelegent zaprasza na szkolenia

Program szkolenia

Szkolenie I 

Prowadzący: dr Marcin Chomiuk, Arkadiusz Górski

Szkolenie I: Prawa, obowiązki i ryzyka członków zarządu i rad nadzorczych w codziennym prowadzeniu spraw spółek

 1. Ogólny zarys kluczowych praw i obowiązków członków zarządu i rad nadzorczych.
 2. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu i rad nadzorczych: odpowiedzialność wobec spółki oraz wobec wierzycieli.
 3. Systemy compliance w spółce: rola rady nadzorczej w ich wdrożeniu i przestrzeganiu.
 4. Ryzyko odpowiedzialności karnej członków organów.
 5. Ryzyko czynów nieuczciwej konkurencji: narzędzia prawne na wypadek „ataku” konkurencji.
 6. Działanie zarządu w nieformalnej grupie spółek.

Szkolenie II 

Prowadzący: Magdalena Zasiewska

Szkolenie II: Podatkowe pułapki dla managerów

1. Zasady odpowiedzialności managerów za zobowiązania podatkowe.

 • Ordynacja podatkowa – zasady ogólne.
 • Ordynacja podatkowa - MDR.
 • Ustawy podatkowe i pozostałe przepisy prawa.

2. Jak ograniczyć odpowiedzialność managerów za zobowiązania podatkowe?

 • Przesłanki do uniknięcia odpowiedzialności z Ordynacji podatkowej.
 • Należyta staranność w wykonywaniu obowiązków podatkowych.
 • Procedury podatkowe.

3. Obowiązki raportowe dla członka zarządu w związku z działalnością spółki.

 • Podatek u źródła.
 • MDR.

4. Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie III

Prowadzący: Anna Matusiak-Wekiera, Ewa Mońdziel

Szkolenie III: Zarząd a nowoczesne technologie - praktyczne wskazówki dla managerów najwyższego szczebla

 1. Naruszenia ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwo.
 2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej – jak zadbać o niematerialny kapitał przedsiębiorstwa?
 3. AI w codziennej działalności przedsiębiorstwa – czy własność intelektualna lub ochrona danych osobowych może stanowić barierę?
 4. Gdy organ puka do drzwi - praktyczne wskazówki dotyczące kontroli Prezesa UOKIK i Prezesa UODO.

Radca prawny, wspólnik w kancelarii JDP. Kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/M&A) i Doradztwa Kontraktowego. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz doradztwa kontraktowego. Specjalizuje się w...

Senior Associate w kancelarii JDP. Adwokat w Zespole White Collar Crime, w specjalizacji Sporów korporacyjnych i post-M&A oraz prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych (White...

Radczyni prawna, kieruje Zespołem Ochrony danych osobowych i Compliance w kancelarii JDP. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych...

Radczyni prawna, Senior Associate w Zespole IP/IT. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, własności intelektualnej oraz prawa kontraktów. Doradza przedsiębiorcom z branży informatycznej, medtech,...

Doradczyni podatkowa, Co-Head of Tax w kancelarii JDP kierująca Zespołem Podatkowym. Ekspertka z ponad dwudziestoletnią praktyką, w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Ekspertka w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo spółek handlowych.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck