Prawa, obowiązki i ryzyka członków zarządu i rad nadzorczych w codziennym prowadzeniu spraw spółek

Surowsza karalność przestępstw managerskich. Compliance i business judgment rule. Odpowiedzialność prawna i majątkowa członków zarządu i rad nadzorczych.

Prawa, obowiązki i ryzyka członków zarządu i rad nadzorczych w codziennym prowadzeniu spraw spółek

Opis szkolenia

Niedawne zmiany w prawie wymagają od członków zarządu zwiększonej uważności na ryzyka prawne. Na szkoleniu pokażemy, jak je eliminować lub ograniczać, zanim się zmaterializują.

Surowsza karalność przestępstw managerskich (nawet do 25 lat) czy niesprawny system compliance to poważne wyzwania zarządów spółek. Na członkach zarządu spoczywa odpowiedzialność podejmowania środków ostrożności w celu eliminacji lub ograniczenia ryzyk prawnych. Kompasem dla nich ma być wynikająca z przepisów business judgment rule.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie, jak praktycznie radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami, z którymi spotykają się członkowie zarządu oraz kluczowi managerowie, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wynikające z dużej reformy KSH oraz przepisów karnych gospodarczych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są prawa i obowiązki członków zarządu i rad nadzorczych?
 • Na czym polega odpowiedzialność majątkowa członków zarządu i rad nadzorczych wobec spółki oraz wierzycieli?
 • Jak i dlaczego wprowadzać systemy compliance w spółce?
 • Na czym polega ryzyko odpowiedzialności karnej członków organów?
 • Jak oszacować ryzyko czynów nieuczciwej konkurencji?
 • Jakie są narzędzia prawne na wypadek „ataku” konkurencji?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów i rad nadzorczych spółek. Zaproszenie kierujemy również do compliance oficerów, kadry managerskiej wyższego szczebla, managerów i szefów działów prawnych; a ponadto wszystkich, którzy związani są z finansami, tj. CFO, księgowych i głównych księgowych.


Prelegenci zapraszają na szkolenie

Program szkolenia

 1. Ogólny zarys kluczowych praw i obowiązków członków zarządu i rad nadzorczych.
 2. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu i rad nadzorczych: odpowiedzialność wobec spółki oraz wobec wierzycieli.
 3. Systemy compliance w spółce: rola rady nadzorczej w ich wdrożeniu i przestrzeganiu.
 4. Ryzyko odpowiedzialności karnej członków organów.
 5. Ryzyko czynów nieuczciwej konkurencji: narzędzia prawne na wypadek „ataku” konkurencji.
 6. Działanie zarządu w nieformalnej grupie spółek.

 

Radca prawny, wspólnik w kancelarii JDP. Kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/M&A) i Doradztwa Kontraktowego. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz doradztwa kontraktowego. Specjalizuje się w...

Senior Associate w kancelarii JDP. Adwokat w Zespole White Collar Crime, w specjalizacji Sporów korporacyjnych i post-M&A oraz prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych (White...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Premium Prawo spółek handlowych.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck