Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce

Analiza regulacji i praktyki stosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce

Opis szkolenia

Wejście w życie Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dn. 1.12.2021 r. zrewolucjonizowało dotychczasowy sposób prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Uruchomiony KRZ pełni równolegle funkcję rejestru informacji o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak i systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania. Podstawowym założeniem ustawodawcy było wprowadzenie pełnej dwustronnej elektronicznej komunikacji między sądem a uczestnikami postępowania.

Na szkoleniu dowiesz się, jak uregulowane zostało wnoszenie pism procesowych, doręczenia elektroniczne, prowadzenie akt oraz wydawanie orzeczeń za pośrednictwem systemu KRZ oraz jak w praktyce wygląda obsługa systemu. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany wprowadzone do Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest całościowe omówienie regulacji Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, uzupełnione wskazówkami praktycznymi w zakresie obsługi systemu.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jakie najważniejsze zmiany wprowadziła do Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych?
 • Do których postępowań ma zastosowanie regulacja Krajowego Rejestru Zadłużonych?
 • Jakie funkcje pełni Krajowy Rejestr Zadłużonych?
 • Jak uregulowane zostało wnoszenie pism procesowym za pośrednictwem KRZ? Jakie są wyjątki od zasady wnoszenia pism za pośrednictwem KRZ?
 • Jak uregulowane zostały doręczenia za pośrednictwem KRZ? Jakie są wyjątki od zasady dokonywania doręczeń za pośrednictwem systemu?
 • Jak założyć indywidualne konto w systemie?
 • Jak uzyskać dostęp do akt postępowania prowadzonych w KRZ, jako uczestnik i jako osoba zainteresowana?
 • W jakiej formie wydawane są orzeczenia w KRZ? Jak uzyskać odpis orzeczenia?

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest dla praktyków zajmujących się zawodowo prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym – doradców restrukturyzacyjnych oraz profesjonalnych pełnomocników.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 1.02.2024  10:00-14:30


1. Rola Krajowego Rejestru Zadłużonych - dr Łukasz Goździaszek

 • Podstawa prawna.
 • Przepisy przejściowe. 
 • Funkcje KRZ.
 • Funkcja informacyjna KRZ.

2. Omówienie zmian w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym - prof. Izabela Gil

3. KRZ jako system teleinformatyczny obsługujący postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne – omówienie regulacji - Krystyna Rogala

 • Indywidualne konto użytkownika.
 • Wnoszenie pism procesowych.
 • Doręczenia.
 • Orzeczenia w systemie teleinformatycznym.
 • Akta w systemie teleinformatycznym.
 • Obwieszczenia.
 • Praktyka stosowania Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Postępowania Cywilnego na WPAiE UWr. Radczyni prawna.  

Adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat. Specjalizuje się w problematyce prawnej funkcjonowania...

Doktorantka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikantka radcowska.
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo upadłościowe

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck