Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

szkolenie online:

Raportowanie ESG - sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w praktyce

szkolenie online:
+ 1 termin

Prawo pracy 2024 w praktyce

szkolenie online:
Kurs: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka, audyt
Kurs

Kurs: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka, audyt

szkolenie online:
+ 4 terminy

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

szkolenie online:
Czas pracy w instytucjach kultury
Zapowiedź

Czas pracy w instytucjach kultury

Planowany termin:

Szkolenia z dziedziny podatków i kadr skierowane są do firm, pracowników działów prawnych, księgowych, doradców podatkowych oraz pracowników działów kadrowych, specjalistów ds. wynagrodzeń i wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na ten temat.

Podczas szkoleń z podatków i rachunkowości uczestnicy zdobędą wiedzę na temat aktualnych zmian podatkowych oraz zasad i technik prowadzenia ksiąg rachunkowych, fundacji rodzinnych, cen trasferowych, sporządzania sprawozdań finansowych czy zasad rachunkowości.

Podczas szkoleń kadrowych uczestnicy poszerzą wiedzę na temat przepisów dotyczących wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych, podatków od świadczeń socjalnych, prowadzenia akt osobowych pracowników, przygotowywania umów o pracę, rozliczania wynagrodzeń, sporządzania deklaracji ZUS, prowadzenia ewidencji czasu pracy, wypłaty świadczeń pracowniczych itp.

Szkolenia mogą mieć formę wykładów, warsztatów, studiów przypadków, symulacji procesowych lub aktywnych dyskusji. Istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach stacjonarnych lub online, które umożliwiają elastyczne uczenie się z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.