Postępowanie egzekucyjne w praktyce

Kluczowe regulacje oraz najczęściej pojawiające się problemy związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Postępowanie egzekucyjne w praktyce

Opis szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną omówione najważniejsze problemy praktyczne, z którymi borykają się wierzyciele na każdym etapie postępowania egzekucyjnego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyeliminowanie najczęściej pojawiających się błędów po stronie wierzyciela, które opóźniają proces egzekucji należności.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak prawidłowo napisać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
 • Czy można egzekwować roszczenie, które jest przedawnione?
 • Co to jest niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego i jakie skutki niesie dla wierzyciela?
 • Jak kształtuje się właściwość miejscowa komornika?
 • Jakie są sposoby egzekucji i jakie mają ograniczenia?
 • Czym jest poszukiwanie majątku dłużnika?
 • W jaki sposób można zbyć ruchomości?
 • Jakie są rodzaje egzekucji z nieruchomości, jakimi rządzą się prawami oraz w jaki sposób sprzedaje się nieruchomość?
 • Na czym polega doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika oraz jak poszukuje się adresu zamieszkania adresata?

Udział w szkoleniu pozwoli Ci:

 • prawidłowo formułować wnioski egzekucyjne,
 • unikać sytuacji związanych z niecelowym wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
 • ustalać, czy roszczenie które chcesz egzekwować nie uległo przedawnieniu,
 • ocenić, czy organ egzekucyjny w sposób prawidłowy zastosował ograniczenia ustawowe,
 • skierować wniosek egzekucyjny do właściwego organu,
 • wskazywać sposoby egzekucji, które w danym postępowaniu będą najlepsze,
 • określić właściwy sposób zbycia ruchomości,
 • orientować się w etapach i rodzajach egzekucji z nieruchomości,
 • rozumieć procedurę doręczania korespondencji za pośrednictwem komornika.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, działów windykacyjnych spółek kapitałowych.

Program szkolenia

1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 • Wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • Przedawnienie roszczeń.
 • Niecelowość wszczęcia postępowania egzekucyjnego i jej skutki.
 • Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego.

2. Sposoby egzekucji.

 • Egzekucja z ruchomości.
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę.
 • Egzekucja z wierzytelności z rachunków bankowych.
 • Egzekucja z innych wierzytelności.
 • Egzekucja z nieruchomości-ograniczenia, szczególne formy, najczęściej występujące problemy.

3. Poszukiwanie majątku dłużnika - co to za instytucja, na czym polega, czy w dzisiejszym stanie prawnym w ogóle istnieje?

4. Ograniczenia egzekucji.

 • Ograniczenia egzekucji z ruchomości.
 • Ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności.
 • Ograniczenia egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.
 • Ograniczenia egzekucji z nieruchomości.
 • Ograniczenia egzekucji prowadzonej przeciwko rolnikowi.

5. Sposoby zbycia zajętych ruchomości.

 • Sprzedaż z wolnej ręki.
 • Sprzedaż pozalicytacyjna.
 • Sprzedaż w drodze licytacji (zwykłej i elektronicznej).

6. Egzekucja z nieruchomości.

 • Wszczęcie egzekucji z nieruchomości - właściwość organu, wymogi formalne.
 • Etapy egzekucji z nieruchomości.
 • Sposoby zbycia nieruchomości: egzekucja zwykła, uproszczona, licytacja zwykła elektroniczna.

7. Doręczenie adresatowi korespondencji za pośrednictwem komornika sadowego w trybie art. 3a ustawy o komornikach sądowych.

 • Właściwość.
 • Opłaty.
 • Przebieg.
 • Poszukiwanie adresu.

Podczas szkolenia są przewidziane dwie przerwy w godzinach: 11:00-11:15 i 13:00-13:05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie od 2013 r. Komornik - wizytator, przy Izbie Komorniczej w Katowicach. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie.
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Pisma, pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu postępowania egzekucyjnego, klauzulowego i zabezpieczającego z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Pisma, pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu postępowania egzekucyjnego, klauzulowego i zabezpieczającego z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Zestawienie 239 wzorów pism, pism procesowych oraz orzeczeń z objaśnieniami i orzecznictwem najczęściej występujących w pracy komornika. Do każdego wzoru zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające przy tworzeniu i stosowaniu pism - sprawdź szczegóły ›

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck